Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičudová, Kateřina
dc.contributor.authorRieger, Rostislav
dc.contributor.refereeGladavská, Lenka
dc.date.accepted2013-06-12
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:41Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:41Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier54298
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8505
dc.description.abstractHlavním tématem bakalářské práce je vývoj podniků a podnikání v rámci regionálního rozvoje Ašska se zaměřením na identifikaci a analýzu klíčových aspektů ovlivňujících situaci ašské oblasti. Ve své první kapitole nabízí práce úvodní seznámení s problematikou prostřednictvím základních informací o Ašsku, následující části jsou pak zaměřené na vývoj podnikání od úplných počátků až po současnost, na níž se blíže zaměřuje část třetí prostřednictvím zapojení místních zástupců podnikatelských subjektů. Následující kapitola pak vyhodnocuje získané údaje rozšířené o názory vedení města a místních obyvatel a sestavuje seznam silných a slabých stránek místní oblasti. Závěrečná část pak nabízí celkové shrnutí situace a formulaci návrhů pro možný budoucí vývoj.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectzhodnocenícs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectřešenícs
dc.titlePodniky a podnikání v rámci regionálního rozvoje Ašskacs
dc.title.alternativeThe conduct of business within the regional development of Aš and its outskirtsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main topic of this Bachelor thesis is the conduct of business within the regional development of Aš and its outskirts with the objective of identification and analysis of all aspects of the question. Basic information about the region of Aš is included in the first chapter as a lead-in, the following part is concentrated on the historical development of local business and is later followed by its current state in the third part associated with the local firms and entrepreneurs. The following chapter is focused on the evaluation the data given by both them and also local government including local inhabitants. The strengths and weaknesses of the region are then listed according to the results. The final chapter offers the final summary and suggestions for a future solution.en
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedfirmen
dc.subject.translatedbusinessen
dc.subject.translatedresearchen
dc.subject.translatedevaluationen
dc.subject.translatedsuggestionen
dc.subject.translatedsolutionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rostislav-Rieger-2013.pdfPlný text práce980,52 kBAdobe PDFView/Open
Rieger v.pdfPosudek vedoucího práce89,23 kBAdobe PDFView/Open
Rieger o.pdfPosudek oponenta práce586,18 kBAdobe PDFView/Open
Rieger ob.pdfPrůběh obhajoby práce455,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.