Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičudová, Kateřina
dc.contributor.authorRothová, Jana
dc.contributor.refereeDivišová, Pavla
dc.date.accepted2013-06-12
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:35Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:35Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier54299
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8506
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti COMINFO, a.s. v letech 2007 - 2011. První část se věnuje charakteristice finanční analýzy a jejich jednotlivých metod. V další kapitole je uvedeno představení společnosti, její základní údaje, ekonomická historie a postavení společnosti na trhu. Poslední praktická část využívá metod popsaných v části teoretické a porovnání některých z nich s odvětvím výroby elektrických zařízení. Následuje zhodnocení finančního zdraví společnosti, kde bylo konstatováno, že společnost má problémy v oblasti rentability a aktivity. Poslední kapitolou jsou návrhy na zlepšení. Na tomto místě bylo konstatováno, že by společnost měla zvýšit tržby za prodej svých výrobků a služeb. Nová výroční zpráva z roku 2012 dokazuje, že v tomto ohledu společnost uspěla.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.titlePosouzení finančního zdraví vybraného podnikucs
dc.title.alternativeAssessment of the financial health of the selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the analysis of the COMINFO, a.s. financial health during the period from 2007 to 2011. First part of the thesis examines the characteristics of financial analysis and its different methods. Next chapter introduces the company, its fundamentals, economic history and its market position. Last part uses the methodology described in the first section of the thesis and compares some specific features within the electric facility production. Valuation of the company health revealed that it has some deficiency in profitability and economic progress. Some improvement proposals are suggested in the last part; the company should increase its sales revenues. The annual report from 2012 indicates that the company has already made significant progress.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedratio coeffiecientsen
dc.subject.translatedfinancial healthen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_rothova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Rothova v.pdfPosudek vedoucího práce661,37 kBAdobe PDFView/Open
Rothova o.pdfPosudek oponenta práce635,1 kBAdobe PDFView/Open
Rothova ob.pdfPrůběh obhajoby práce316,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.