Název: Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Další názvy: Analysis of success on a particular firm
Autoři: Lajdová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Macek, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8512
Klíčová slova: mikroprostředí;makroprostředí;lékárna;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: internal environs;external environs;pharmacy;SWOT analysis
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Analýza faktorů úspěšnosti AESCULUS v. o. s. - lékárny Evropská. Cílem práce je zanalyzovat vnitřní a vnější prostředí firmy, zjistit její nedostatky a najít řešení zjištěných nedostatků a doporučení pro firmu. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol: Charakteristika podniku, Mikroprostředí, Makroprostředí, SWOT analýza a Zhodnocení faktorů úspěšnosti podniku. Hlavními výstupy práce jsou analýza konkurence zejména z hlediska cen a dostupnosti zjišťovaných produktů a z hlediska otevírací doby, analýza dotazníků vyplněných zákazníky AESCULUS v. o. s., finanční analýza a SWOT analýza. Poslední kapitola obsahuje mimo jiné doporučení pro firmu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the bachelor thesis is the Analysis of successs on the firm AESCULUS v. o. s. - lékárna Evropská. The aim of the thesis is to analyse internal and external environs, to discover its defects and to find the solutions of discovered defects and to find the advice for the firm. The thesis is divided to five main chapters: The characteristic of the firm, The internal environs, The external environs, The SWOT analysis and The evaluation the factors of success on the firm. The main outputs of the thesis are the analysis of the competitors from the point of view of the price and the availability of inquired products and from the point of view of the opening hours, the analysis of the customers completed questionnaire, financial analysis and SWOT analysis. The last chapter contains besides other things several advice for the firm.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp Jana Lajdova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lajdova vPosudek vedoucího práce651,44 kBUnknownZobrazit/otevřít
Lajdova o.pdfPosudek oponenta práce227,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lajdova ob.pdfPrůběh obhajoby práce382,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8512

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.