Title: Návrh značky
Other Titles: Design of a brand
Authors: Bendová, Iveta
Advisor: Steker, František
Referee: Beneš, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8556
Keywords: značka;osobní branding;obchodní tiskoviny;potisk textilu;ilustrace;vektor;tričko;letáky;katalogy;plakáty
Keywords in different language: brand;personal branding;business stationery;textile printing;illustration;vector;t-shirt;leaflets;catalogues;posters
Abstract: Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila návrh značky, přesněji značky osobní. Chtěla jsem vytvořit funkční a osobitou značku, která by prezentovala osobu stojící za jejím vznikem. Název je zkrácenou formou mého příjmení a finální varianta je založena na formě stylizovaného podpisu umístěného na plochu kruhu. Finální značka má také schopnost nést různé barevné varianty bez ztráty kvality vizuální a ideové. Dalšími komponenty práce byla tvorba obchodních tiskovin (dopisní papír, obálka, vizitka, atd.) a autorské motivy pro potisk na textil, jako prezentace volných prací ve spojitosti se značkou.
Abstract in different language: As a theme of my bachelor work I have chosen "Design of a brand", exactly a personal brand. I wanted to create a functional and distinctive brand which could present a person who stands behind its creation. The title is a short form of my last name and the final version is based on a stylized form of the sinature placed on the circle. The final brand is also able to carry different colours without a loss of visual and ideological quality. Creation of business stationery (a note paper, an envelope, a business card etc.) and authorized motifs for textile printing as a form of presentation free works in combination with brand were other components of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_bendova_iveta_2013.pdfPlný text práce19,19 MBAdobe PDFView/Open
BENDOVA.pdfPosudek vedoucího práce195,48 kBAdobe PDFView/Open
BENDOVA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce217 kBAdobe PDFView/Open
BENDOVA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce95,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.