Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSteker, František
dc.contributor.authorKolovratová, Kateřina
dc.contributor.refereeHudečková, Eva
dc.date.accepted2013-06-13
dc.date.accessioned2014-02-06T12:42:40Z-
dc.date.available2012-09-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:42:40Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier53020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8560
dc.description.abstractV rámci bakalářské práce jsem řešila návrh značky a její vizuální styl. Kapkejks je malá rodinná firma zaměřena na výrobu dortíků zvaných (v originálním anglickém názvu) Cupcakes. Značka je navrhována tak, aby byla co nejvíce variabilní, stejně tak, jako pestrost jednotlivých dortíků. Značku tvoří vektorové ilustrace polev a dortíků, které působí hravě a jsou funkční. Propagační materiály a merkantilní tiskoviny mají napomoci propagaci nejen firmy ale taky samotnému výrobku, který u nás není příliš známý.cs
dc.format38 s. (24 100 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53020-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcupcakescs
dc.subjectznačkacs
dc.subjectvizuální stylcs
dc.subjectvektorové ilustracecs
dc.subjectpropagační materiálycs
dc.subjectmerkantilní tiskovinycs
dc.subjectdortíkycs
dc.subjectpolevycs
dc.titleNávrh značkycs
dc.title.alternativeDesign of branden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designucs
dc.description.departmentOddělení výtvarného uměnícs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAs a topic of my bachelor work I have chosen a design of brand and visual style. Kapkejks is a small family company focused on producing cakes called (in original English title) Cupcakes. The brand is designed as to be the most variable, as well as a variety of cakes. The brand consists of vector illustrations of icings and cakes that looks playful and functional. Promotional materials and mercantile prints are designed to help promote not only the company but also the product itself, which isn't well known for us.en
dc.subject.translatedcupcakesen
dc.subject.translatedbranden
dc.subject.translatedvisual styleen
dc.subject.translatedvector ilustrationsen
dc.subject.translatedpromotional materialsen
dc.subject.translatedmercantile printsen
dc.subject.translatedcakesen
dc.subject.translatedicingsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka finalni verze.pdfPlný text práce13,24 MBAdobe PDFView/Open
KOLOVRATOVA.pdfPosudek vedoucího práce127,18 kBAdobe PDFView/Open
KOLOVRATOVA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce264,44 kBAdobe PDFView/Open
KOLOVRATOVA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce107,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.