Title: INTERMEDIÁLNÍ OBJEKT "Osobní a veřejné". Objekt vedle klasických forem kombinuje a využívá technických možností multimediální a interaktivní tvorby. Téma by mělo aktuálně reagovat na současné dění ve společnosti. Tato práce nemusí být uvažována do určitého prostoru.
Other Titles: Personal and Public
Authors: Hotmarová, Lenka
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Trejbal, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8584
Keywords: čajový obřad;čaj;čajovna;čajový dům;Sen no Rikju;čadó
Keywords in different language: tea ceremony;tea;tearoom;teahouse;Sen No Rikju;chado
Abstract: V bakalářské práci se na základě zvoleného tématu Osobní a veřejné zabývám každodenností života. Hledala jsem činnost nebo předmět, který bezděčně využíváme bez ohledu na jeho předchozí výjimečnost. Zároveň jsem chtěla vytvořit prostor, který člověka vytrhne z denních nepříjemností a umožní mu najít ztracenou rovnováhu. Místo, kde je možné se skrýt a být sám sebou bez ohledu na své okolí.Objekt je japonerií, parafrází na klasické japonské čajové domky, vychází z jejich filosofie, místa mimo prostor a čas.
Abstract in different language: Following the chosen topic of Personal And Public, my bachelor's thesis deals with the concept of everydayness. I aimed to find activities or objects which we habitually do or use regardless of their possible unique qualities. At the same time, I sought to create a space capable of freeing a man from his everyday worries and regaining his lost mental balance. A place of refuge where one can act like themselves, whatever the surroundings may be. The object itself is in a japonist, tearoom-inspired style, and is based around the Japanese philosophy of a place void of space and time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_text_lenka_final.pdfPlný text práce6,25 MBAdobe PDFView/Open
Hotmarova_v.pdfPosudek vedoucího práce180,44 kBAdobe PDFView/Open
Hotmarova_o.pdfPosudek oponenta práce194,96 kBAdobe PDFView/Open
Hotmarova.pdfPrůběh obhajoby práce93,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.