Title: Management ošetřovatelské péče u pacienta po výkonu na srdeční chlopni
Other Titles: Management of nursing care in a patient after surgery for heart valve
Authors: Brunclíková, Vlasta
Advisor: Mokrejšová, Pavlína
Referee: Škorpil, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8974
Keywords: chlopeň;management;ošetřovatelská péče;srdce
Keywords in different language: valve;management;nursing care;heart
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku managementu ošetřovatelské péče u pacienta po výkonu na srdeční chlopni. Zabývá se managementem ošetřovatelství, srdečními chlopněmi a chlopenními náhradami, ošetřovatelskou péčí, komplikacemi a riziky srdeční operace a následnou péčí.
Abstract in different language: This thesis focuses on the issue of management of nursing care for the patient after surgery for heart valve. It deals with the management of nursing, heart valves and valvular substitutes, nursing care, complications and risks of heart surgery and aftercare.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Brunclikova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Brunclikova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce71,74 kBAdobe PDFView/Open
Brunclikova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce133,99 kBAdobe PDFView/Open
Brunclikova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce398,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.