Název: Management ošetřovatelské péče u pacienta po výkonu na srdeční chlopni
Další názvy: Management of nursing care in a patient after surgery for heart valve
Autoři: Brunclíková, Vlasta
Vedoucí práce/školitel: Mokrejšová, Pavlína
Oponent: Škorpil, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8974
Klíčová slova: chlopeň;management;ošetřovatelská péče;srdce
Klíčová slova v dalším jazyce: valve;management;nursing care;heart
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku managementu ošetřovatelské péče u pacienta po výkonu na srdeční chlopni. Zabývá se managementem ošetřovatelství, srdečními chlopněmi a chlopenními náhradami, ošetřovatelskou péčí, komplikacemi a riziky srdeční operace a následnou péčí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the issue of management of nursing care for the patient after surgery for heart valve. It deals with the management of nursing, heart valves and valvular substitutes, nursing care, complications and risks of heart surgery and aftercare.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Brunclikova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brunclikova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce71,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brunclikova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce133,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brunclikova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce398,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8974

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.