Title: Management péče o onkologického pacienta s intravenózně podávanou chemoterapií
Other Titles: Management care of oncology patient with intravenous chemotherapy
Authors: Čadová, Lucie
Advisor: Dreslerová, Jana
Referee: Boudová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8976
Keywords: chemoterapie;pacient;i. v. aplikace;diagnóza;nemoc;podpůrná léčba
Keywords in different language: chemotherapy;patient;i. v. application;diagnosys;disease;supportive care
Abstract: Tématem diplomové práce je management péče o pacienty s nádorovým onemocněním. Teoretická část je zaměřena na stručný úvod do problematiky cytostatické léčby. Je zde uveden souhrn a charakteristiky nejčastěji užívaných cytostatických režimů, management nežádoucích účinků cytostatické léčby a zásady podpůrné a paliativní péče. Praktická část je věnována vlastní analýze zaměřené na zhodnocení péče o onkologické pacienty, kteří jsou léčeni intravenózně podávanou chemoterapií.
Abstract in different language: The thesis deals with the management of care for patients with cancer. The theoretical part is focused on a brief introduction to the issue of chemotherapy treatment including summary and characteristics of frequently used chemotheraphy regimens, management of treatment-related adverse events and standards of supportive and paliative care. The practical part represent analysis aimed at evalution of management of care in cancer patiets treated with intravenoisly administered chemotherapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cadova Lucie Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Cadova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce508,92 kBAdobe PDFView/Open
Cadova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce81,29 kBAdobe PDFView/Open
Cadova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce398,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.