Název: Management péče o onkologického pacienta s intravenózně podávanou chemoterapií
Další názvy: Management care of oncology patient with intravenous chemotherapy
Autoři: Čadová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Dreslerová, Jana
Oponent: Boudová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8976
Klíčová slova: chemoterapie;pacient;i. v. aplikace;diagnóza;nemoc;podpůrná léčba
Klíčová slova v dalším jazyce: chemotherapy;patient;i. v. application;diagnosys;disease;supportive care
Abstrakt: Tématem diplomové práce je management péče o pacienty s nádorovým onemocněním. Teoretická část je zaměřena na stručný úvod do problematiky cytostatické léčby. Je zde uveden souhrn a charakteristiky nejčastěji užívaných cytostatických režimů, management nežádoucích účinků cytostatické léčby a zásady podpůrné a paliativní péče. Praktická část je věnována vlastní analýze zaměřené na zhodnocení péče o onkologické pacienty, kteří jsou léčeni intravenózně podávanou chemoterapií.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the management of care for patients with cancer. The theoretical part is focused on a brief introduction to the issue of chemotherapy treatment including summary and characteristics of frequently used chemotheraphy regimens, management of treatment-related adverse events and standards of supportive and paliative care. The practical part represent analysis aimed at evalution of management of care in cancer patiets treated with intravenoisly administered chemotherapy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cadova Lucie Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cadova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce508,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cadova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce81,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cadova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce398,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8976

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.