Title: Standardizace nutriční péče
Other Titles: Standardization of nutritional care
Authors: Fremrová, Vladimíra
Advisor: Moučková, Miroslava
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8977
Keywords: Výživa - Malnutrice - Senior - Demence - Nutriční podpora - Standardizace
Keywords in different language: Nutrition - Malnutrition - Senior - Dementia - Nutritional support - Standardization
Abstract: Diplomová práce shrnuje problematiku výživy a nutriční podpory u seniorů v Domově pro seniory svatého Jiří a svatého Aloise. Je zde kladen důraz na problematiku vztahu stáří a malnutrice. Ve výzkumné části práce je hodnocena efektivita nutričních intervencí a důležitost samotného sledování nastavených parametrů. Výsledkem zkoumání je tvrzení o stanovených hypotézách a vznik standardu podávání nutriční péče přímo pro domovy pro seniory, ve kterých probíhalo longitudinální šetření.
Abstract in different language: This thesis summarizes the problems of the nutrition and nutritional support of the elderly in St. George and St. Alois´s Home for the Elderly. There is emphasis on the issue of the relationship of age and malnutrition. The effectiveness of nutritional interventions and the importance of monitoring the actual parameters are evaluated in the research part of the thesis. The result is examining allegations of defined hypotheses and the emergence of standard nutritional care administration directly to homes for the elderly, which took place in a longitudinal investigation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP FREMROVA MVS 2.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Fremrova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce80,54 kBAdobe PDFView/Open
Fremrova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce66,14 kBAdobe PDFView/Open
Fremrova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce405,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.