Název: Standardizace nutriční péče
Další názvy: Standardization of nutritional care
Autoři: Fremrová, Vladimíra
Vedoucí práce/školitel: Moučková, Miroslava
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8977
Klíčová slova: Výživa - Malnutrice - Senior - Demence - Nutriční podpora - Standardizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Nutrition - Malnutrition - Senior - Dementia - Nutritional support - Standardization
Abstrakt: Diplomová práce shrnuje problematiku výživy a nutriční podpory u seniorů v Domově pro seniory svatého Jiří a svatého Aloise. Je zde kladen důraz na problematiku vztahu stáří a malnutrice. Ve výzkumné části práce je hodnocena efektivita nutričních intervencí a důležitost samotného sledování nastavených parametrů. Výsledkem zkoumání je tvrzení o stanovených hypotézách a vznik standardu podávání nutriční péče přímo pro domovy pro seniory, ve kterých probíhalo longitudinální šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis summarizes the problems of the nutrition and nutritional support of the elderly in St. George and St. Alois´s Home for the Elderly. There is emphasis on the issue of the relationship of age and malnutrition. The effectiveness of nutritional interventions and the importance of monitoring the actual parameters are evaluated in the research part of the thesis. The result is examining allegations of defined hypotheses and the emergence of standard nutritional care administration directly to homes for the elderly, which took place in a longitudinal investigation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP FREMROVA MVS 2.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fremrova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce80,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fremrova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce66,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fremrova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce405,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8977

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.