Název: Problematika zneužívaných seniorů v domácím prostředí
Další názvy: The Problems Misuse of the Seniors in the Domestic Environment
Autoři: Mašková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Hajšmanová, Bohumila
Oponent: Novotná, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8981
Klíčová slova: domácí péče;rodina;sestra;stáří;syndrom EAN
Klíčová slova v dalším jazyce: home care;family;nurse;age;syndrom EAN
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá stářím a negativním dopadem stáří. Hodnotí vliv rodiny v péči o seniora v domácím prostředí, vztahy v rodině a celkový postoj ke starému člověku. Velkou část tvoří problematika EAN, kde jsou popisovány různé druhy zneužívání, zanedbávání a týrání seniora v domácím prostředí. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí, přístupů, komunikace a prevence EAN u sester v domácí péči a vytvoření letáku pro sestry pracující v agenturách domácí péče.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the age the negative effect of age. Evaluates the influence of family in seniors care in home environment, family relationships and an overall attitude and behaviour towards an old person. Great part is composed by the issue of EAN, in which are described various types of abuse, neglecting and torturing of seniors in thein home environment. The parctical part of the thesis is focused in determining the knowledge level, approach, communication and prevention of EAN in nurses working in home care and the production of leaflets for nurses that are employeed in agencies that cover the needs of home care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - B.Maskova konecna.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce90,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce82,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce424,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8981

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.