Title: Problematika zneužívaných seniorů v domácím prostředí
Other Titles: The Problems Misuse of the Seniors in the Domestic Environment
Authors: Mašková, Barbora
Advisor: Hajšmanová, Bohumila
Referee: Novotná, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8981
Keywords: domácí péče;rodina;sestra;stáří;syndrom EAN
Keywords in different language: home care;family;nurse;age;syndrom EAN
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá stářím a negativním dopadem stáří. Hodnotí vliv rodiny v péči o seniora v domácím prostředí, vztahy v rodině a celkový postoj ke starému člověku. Velkou část tvoří problematika EAN, kde jsou popisovány různé druhy zneužívání, zanedbávání a týrání seniora v domácím prostředí. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí, přístupů, komunikace a prevence EAN u sester v domácí péči a vytvoření letáku pro sestry pracující v agenturách domácí péče.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the age the negative effect of age. Evaluates the influence of family in seniors care in home environment, family relationships and an overall attitude and behaviour towards an old person. Great part is composed by the issue of EAN, in which are described various types of abuse, neglecting and torturing of seniors in thein home environment. The parctical part of the thesis is focused in determining the knowledge level, approach, communication and prevention of EAN in nurses working in home care and the production of leaflets for nurses that are employeed in agencies that cover the needs of home care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - B.Maskova konecna.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Maskova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce90,55 kBAdobe PDFView/Open
Maskova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce82,85 kBAdobe PDFView/Open
Maskova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce424,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.