Title: Prevence nozokomiálních nákaz v oblasti centrálních žilních katétrů
Other Titles: Prevention nosocomial infections in area central venous catheters
Authors: Pelnářová, Milena
Advisor: Müllerová, Nina
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8982
Keywords: asepse;dezinfekce;hygiena rukou;nozokomiální nákazy;vzdělávání sester
Keywords in different language: asepsis;disinfection;hand hygiene;nosocomial infection;education of nurses
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na prevnci nozokomiálních nákaz při ošetřování centrálních žilnách katétrů. Teoretická část podává informace souvicející se zmíněnou problematikou od historie přes doporučená preventivní opatření až po komplikace a jejich nejčastější příčiny. Shrnutím těchto údajů chce autorka zdůraznit význam a široký rozsah problému, na který se ve své práci zaměřuje. Součástí teoretické části je přehled opatření a doporučení, která se v současné době provádí ve FN pro zvyšování kvality ošetřovatelské péče. Praktická část slouží k ověření znalostí v problematice prevence, šíření nozokomálních nákaz a prevence infekce cévného řečiště, zejména infekcí souvisejících se zavadením centrálních žilních katétrů. Dalším cílem je zhodnocení doporučených postupů, které jsou uvedeny v teoretické části. ve své práci autorka předkládá opatření ke zlepšení situace na základě ověření nebo vyvrácení hypotéz.
Abstract in different language: This thesis concentrates on problems of prevention of nosocomial infections in treating central venous catheters. The theoretical part gives information previously with the mentioned problem from its history preventive measures up to complications and their common causes. bz resuming all these data the present wratiter points out trhe meaning and bread of the problem with is in the centre of her attention. The theoretical part also includes of measures and recommendations that introduced in the University Hospital in Pilsen are aimed at increasing the quality nursing care. The practical part serves as a guideline for the verification of knowledge od problems connected with prevention of nosocomial infections and preventions of blood stream infection, especially infections related to insertion oc central venous catheters. The fillowing objective of this part is to evaluate recommended methods listed in the theoretical part. The autor aslo suggests measures how to improve conditiones on teh basis of verification or invalidation of hzpotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prevence nozokomialnich nakaz v oblasti centralnich zilnich .pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
Pelnarova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce193,12 kBAdobe PDFView/Open
Pelnarova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce142,83 kBAdobe PDFView/Open
Pelnarova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce408,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.