Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlozarová, Lenkacs
dc.contributor.authorSkřivánková, Petracs
dc.contributor.refereeEiselt, Jaromírcs
dc.date.accepted2013-06-26cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:10Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:10Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-26cs
dc.identifier50356cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8987-
dc.description.abstractV této diplomové práci zaměřené na edukaci dialyzovaných pacientů poukazuji na důležitost edukace v různých oblastech dialyzovaných klientů. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části praktické. V teoretické části se nejprve zabývám edukací, vysvětluji pojem edukace, její součásti a věnuji se přímo edukaci dialyzovaných klientů, která je nezbytná. Dále se v teoretické části věnuji anatomii a fyziologii ledvin, selhání funkce ledvin, samotné dialyzační proceduře, zabývám se jednotlivými metodami očišťování krve a poukazuji na možné komplikace v průběhů dialýzy. V praktické části zjišťuji pomocí kvantitativního výzkumu, zda jsou dialyzovaní klienti dostatečně edukováni a zda mají dialyzační sestry dostatek materiálu a edukační standard pro edukaci dialyzovaných klientů.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdialýzacs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectkomplikace dialýzycs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectsestracs
dc.titleEdukace dialyzovaných pacientů - zásadní faktor minimalizující komplikacecs
dc.title.alternativeEducation dialysis patient - a major factor in minimizing complicationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn this diploma thesis which is focused on education dialysis patients, I refer to the importance of education in different areas of dialysis clients. The work consists of two parts, more precisely the theoretical and the practical. In theoretical part I first deal with anatomy and physiology of the kidney, kidney failure and dialysis procedure itself, I deal with the varios methods of blood purification and I also point out the possible complications during dialysis. Furthermore, the theoretical part also includes eduacation, I explain eduacations as the term, its parts, and I deal directly with the education dialysis clients, which is necessary. In the practical part I use the quantitative research to find out, if dialysis clients areeduacations enough and if dialysis nurses have enough of the material and education standard for education dialysis patients.en
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translateddialysisen
dc.subject.translatedcomlications dialysisen
dc.subject.translatednursingen
dc.subject.translatedpatienten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukace dialyzovanych pacientu - zasadni faktor minimalizujici komplikace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Skrivankova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce502,15 kBAdobe PDFView/Open
Skrivankova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce523,77 kBAdobe PDFView/Open
Skrivankova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce398,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.