Title: Problematika umírání z pohledu odborné veřejnosti
Other Titles: The issue of dying from the perspective of professional public
Authors: Strejčková, Lucie
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Novotná, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8989
Keywords: thanatologie;terminální stádium nemoci;paliativní péče;doprovázení;umírání;smrt;infaustní onemocnění
Keywords in different language: thanatology;terminal stage of illness;Paliative Care;accompanying;dying;death;life limiting illness
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na odbornou veřejnost a její postoj v otázce umírání a smrti. Práce definuje základní problémy nemocných v terminálním stádiu nemoci.Zabývá se problematikou umírajících a doprovázením jejich rodinných příslušníků. V praktické části se zaměřuji na dospělou populaci v České republice. V práci bude použita kvantitativní metoda hodnocení formou dotazníku.
Abstract in different language: The thesis presents the professional society´s principles toward death and dying. The work defines the basic problems of the ill ones in the terminal stage of their illness. The work deals with the problems of dying ones bound with the company of their relatives. In the practical part of the work I concentrate my research particularly to the adult population they deal with paliative care in the Czech Republic. The work will exploit a rating method giving via question blank.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Lucie Strejckova.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Strejckova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce85,31 kBAdobe PDFView/Open
Strejckova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce62,49 kBAdobe PDFView/Open
Strejckova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce409,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.