Název: Problematika umírání z pohledu odborné veřejnosti
Další názvy: The issue of dying from the perspective of professional public
Autoři: Strejčková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Šafránková, Zuzana
Oponent: Novotná, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8989
Klíčová slova: thanatologie;terminální stádium nemoci;paliativní péče;doprovázení;umírání;smrt;infaustní onemocnění
Klíčová slova v dalším jazyce: thanatology;terminal stage of illness;Paliative Care;accompanying;dying;death;life limiting illness
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na odbornou veřejnost a její postoj v otázce umírání a smrti. Práce definuje základní problémy nemocných v terminálním stádiu nemoci.Zabývá se problematikou umírajících a doprovázením jejich rodinných příslušníků. V praktické části se zaměřuji na dospělou populaci v České republice. V práci bude použita kvantitativní metoda hodnocení formou dotazníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis presents the professional society´s principles toward death and dying. The work defines the basic problems of the ill ones in the terminal stage of their illness. The work deals with the problems of dying ones bound with the company of their relatives. In the practical part of the work I concentrate my research particularly to the adult population they deal with paliative care in the Czech Republic. The work will exploit a rating method giving via question blank.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Lucie Strejckova.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strejckova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce85,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strejckova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce62,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strejckova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce409,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8989

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.