Název: Postoje veřejnosti k problematice obezity a individuální zodpovědnost za prevenci a léčbu choroby
Další názvy: Public Attitude towards the Obesity Issues and Individual Responsibility for Prevention and Treatment of the Disease
Autoři: Švecová, Renata
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Dana
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8994
Klíčová slova: obezita;nadváha;životní styl;zdravotní rizika;pohybová aktivita;prevence;onemocnění
Klíčová slova v dalším jazyce: obesity;overweight;lifestyle;healthy risks;physical activity;prevention;disease
Abstrakt: Obezita je v současnosti považována za jedno z nejrozšířenějších onemocnění, proto je často nazývána jako epidemie 3.tisíciletí. V teoretické části popisuji, co to obezita je, jaká je nejčastější příčina vzniku, jaké jsou diagnostické metody a možnosti léčby. V praktické části se zabývám zjištěním, jaký postoj zaujímá veřejnost k problematice obezity, zda má dostatek informací o tomto onemocnění, jaký je individuální přístup k prevenci vzniku obezity a zda má veřejnost dostatek kvalitních informací týkající se redukce hmotnosti a léčby tohoto onemocnění.
Abstrakt v dalším jazyce: In these days the obesity is considered to be one of the most widespread diseases, therefore it is often called the epidemic of the third millennium. In the theoretical part I describe what the obesity means, its most common cause,diagnostic methods and treatment possibilities. In the empiric part I research the public attitude towards the obesity issue, availability of sufficient informationabout this disease in the public, individual approach to the obesity prevention and the quality of public knowledge about the weight reduction and particular treatments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Renata Svecova 2013.pdfPlný text práce8,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svecova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce90,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svecova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce191,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svecova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce440,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8994

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.