Title: Postoje veřejnosti k problematice obezity a individuální zodpovědnost za prevenci a léčbu choroby
Other Titles: Public Attitude towards the Obesity Issues and Individual Responsibility for Prevention and Treatment of the Disease
Authors: Švecová, Renata
Advisor: Müllerová, Dana
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8994
Keywords: obezita;nadváha;životní styl;zdravotní rizika;pohybová aktivita;prevence;onemocnění
Keywords in different language: obesity;overweight;lifestyle;healthy risks;physical activity;prevention;disease
Abstract: Obezita je v současnosti považována za jedno z nejrozšířenějších onemocnění, proto je často nazývána jako epidemie 3.tisíciletí. V teoretické části popisuji, co to obezita je, jaká je nejčastější příčina vzniku, jaké jsou diagnostické metody a možnosti léčby. V praktické části se zabývám zjištěním, jaký postoj zaujímá veřejnost k problematice obezity, zda má dostatek informací o tomto onemocnění, jaký je individuální přístup k prevenci vzniku obezity a zda má veřejnost dostatek kvalitních informací týkající se redukce hmotnosti a léčby tohoto onemocnění.
Abstract in different language: In these days the obesity is considered to be one of the most widespread diseases, therefore it is often called the epidemic of the third millennium. In the theoretical part I describe what the obesity means, its most common cause,diagnostic methods and treatment possibilities. In the empiric part I research the public attitude towards the obesity issue, availability of sufficient informationabout this disease in the public, individual approach to the obesity prevention and the quality of public knowledge about the weight reduction and particular treatments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Renata Svecova 2013.pdfPlný text práce8,66 MBAdobe PDFView/Open
Svecova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce90,46 kBAdobe PDFView/Open
Svecova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce191,1 kBAdobe PDFView/Open
Svecova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce440,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.