Název: Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou
Další názvy: The quality of life in patients with Crohn's disease
Autoři: Tomášková, Danuše
Vedoucí práce/školitel: Ševčíková, Šárka
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8995
Klíčová slova: Crohnova choroba;kvalita života;kvalitativní výzkum;ovlivňující faktory;participant.
Klíčová slova v dalším jazyce: Crohn´s disease;influencing factors;participant;qualitative research;the quality of life.
Abstrakt: Diplomová práce na téma Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou se zabývá definováním kvality života, jejími možnostmi měření a vlivu Crohnovy choroby na kvalitu života pacientů. Dále je zmiňované vlastní kvalitativní šetření a porovnání zjištěných výsledků s výsledky kvantitativního výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis on quality of life of patients with Crohn´s disease follows up with the definition of quality of life, its measurement possibilities and the impact of Crohn´s disease on quality of life of patients. Further it is mentioned its own qualitative survey and compare of the obtained results with the results of quantitative research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP PDF Tomaskova.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce93,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce178,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce412,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8995

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.