Title: Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou
Other Titles: The quality of life in patients with Crohn's disease
Authors: Tomášková, Danuše
Advisor: Ševčíková, Šárka
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8995
Keywords: Crohnova choroba;kvalita života;kvalitativní výzkum;ovlivňující faktory;participant.
Keywords in different language: Crohn´s disease;influencing factors;participant;qualitative research;the quality of life.
Abstract: Diplomová práce na téma Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou se zabývá definováním kvality života, jejími možnostmi měření a vlivu Crohnovy choroby na kvalitu života pacientů. Dále je zmiňované vlastní kvalitativní šetření a porovnání zjištěných výsledků s výsledky kvantitativního výzkumu.
Abstract in different language: Thesis on quality of life of patients with Crohn´s disease follows up with the definition of quality of life, its measurement possibilities and the impact of Crohn´s disease on quality of life of patients. Further it is mentioned its own qualitative survey and compare of the obtained results with the results of quantitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP PDF Tomaskova.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce93,18 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce178,9 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce412,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.