Název: Cévní mozková příhoda v neodkladné péči
Další názvy: Cerebral Vascular Accident in Emergency Medicine
Autoři: Vychodilová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Pistulková, Alena
Oponent: Lippertová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9067
Klíčová slova: cévní mozková příhoda;ischemický iktus;hemoragická cévní mozková příhoda;subarachnoideální krvácení;CT mozku;iktová jednotka
Klíčová slova v dalším jazyce: apoplexy;ischemic ictus;haemoregical apoplexy;subarachnoidical bleeding;magnetic resonance of brain;ictus unit
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku cévní mozkové příhody v neodkladné péči a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznámí s ischemickou cévní mozkovou příhodou, jejich vznikem, diagnostikou a následnou léčbou. V praktické části byla provedena dotazníková šetření mezi respondenty laické veřejnosti ke zjištění znalosti o cévní mozkové příhodě a následné znalosti v poskytnutí první pomoci. Výzkum proběhl na Základní škole deváté třídy v Kardašově Řečici, v domově důchodců v Jindřichově Hradci, ve firmách Milcom servis a.s., Zinkovna Deštná a.s. a SKF a.s.. Dále byla zpracována data výjezdů ZZS Pk.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the issue of strokes in emergency care and is divide into theoretical and practical part. The theoretical part familiarizes the reader with ischemic and hemorrhagic stroke, its origins, diagnosis and subsequent treatment. In the practical part the questionnaire survey was carried out among the public to determine knowledge about stroke and subsequent first aid. The research was carried at elementary school in the ninth grade Kardašova Řečice, in a retirement home in Jindřichův Hradec, in companies Milcom service a.s. Znikovna Deštná a.s. and SKFa.s.. Furthermore the data of EMS departures were processed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace ready.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vychodilova VP.jpgPosudek vedoucího práce414,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vychodilova OP.jpgPosudek oponenta práce440,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Vychodilova.jpgPrůběh obhajoby práce308,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9067

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.