Title: Úloha radioterapie v léčbě maligních nádorů kůže
Other Titles: The role of radiotherapy in the treatment of malignant skin tumors
Authors: Jandová, Andrea
Advisor: Vojtíšek, Radovan
Referee: Resl, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9070
Keywords: kůže;maligní melanom;radioterapie;brachyradioterapie
Keywords in different language: skin;malignant melanoma;radiotherapy;brachradiotherapy
Abstract: Kožní nádory jsou celosvětově nejčastější nádorová onemocnění, jejichž incidence během posledních deseti let rapidně narostla, což z této skupiny nádorových onemocnění dělá závažný medicínský a socioekonomický problém. Česká republika se v rámci celosvětového měřítka řadí na dvanácté místo v incidenci tohoto onemocnění. Jedná se přitom o nádory, jejichž vzniku lze v mnoha případech zabránit nebo je alespoň časně diagnostikovat. Nejlépe léčitelná jsou iniciální stadia tohoto onemocnění. Ačkoli je kůže snadno přístupný orgán k vyšetření, v praxi se můžeme setkat i s inoperabilními stadii. Základní léčebnou modalitou v léčbě kožních nádorů je zevní radioterapie, v optimálním možném případě brachyradioterapie.
Abstract in different language: Skin cancers are the most common cancers worldwide, whose incidence during the last ten years has grown rapidly, making this group of cancer diseases a serious medical and socioeconomic problem. Czech Republic in the framework of global scale ranks twelfth in the incidence of this disease. These are the tumors whose formation can in many cases be prevented or at least early diagnosed. Top treatable are the initial stages of this disease. Although the skin is easily accessible organ for examination, in practice, we can meet with unresectable stages. Basic therapeutic modality in the treatment of skin cancer is external beam radiotherapy, in the optimal case scenario brachyradiotherapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Andrea Jandova, 2013.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFView/Open
Jandova VP.zipPosudek vedoucího práce729,83 kBZIPView/Open
Jandova OP.zipPosudek oponenta práce764,71 kBZIPView/Open
Prubeh obhajoby Jandova.jpgPrůběh obhajoby práce307,02 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.