Název: Břišní a hrudní trauma v přednemocniční neodkladné péči
Další názvy: Chest and Abdominal Trauma in Pre-hospital Urgent Care.
Autoři: Brejchová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Lojda, Jiří
Oponent: Hájek, Marcel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9072
Klíčová slova: hrudník;břicho;traumatologie;druhy poranění;poranění skeletu;poranění vnitřních orgánů;přednemocniční neodkladná péče;machanismus úrazu
Klíčová slova v dalším jazyce: chest;abdomen;traumatology;types of injuries;injuries of skeleton;injuries of internal organs;pre-hospital urgent care;mechanism of injury
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o hrudní a břišní traumatologii v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je shrnuta jak hrudní, tak břišní anatomie a jednotlivá poranění s tím spojená. V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum, který byl určen pro laickou veřejnost - studenty nezdravotnických fakult na ZČU v Plzni. Cílem této práce bylo zjistit úroveň znalostí respondentů ohledně poskytování první pomoci u jednotlivých poranění, abych se ujistila, zda by respondenti byli, nebo nebyli, schopni zasáhnout.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with chest and abdominal traumatology in pre-hospital urgent care. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part resumes both chest and abdominal anatomy together with associated particular injurie. The practical part covers quantitative research which wad done on behalf of lay public - the students of non-medical faculties of West Bohemian University in Pilsen. The aim of this work was to find out the respondents´ level of knowledge regarding giving the first aid at particular injuries to make sure whether they would or would not be able to act.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. prace - Brejchova.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova VP.jpgPosudek vedoucího práce320,89 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Brejchova OP.zipPosudek oponenta práce1,05 MBZIPZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Brejchova.jpgPrůběh obhajoby práce314,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9072

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.