Název: Péče o pacienta s respirační insuficiencí v PNP
Další názvy: The care of patients suffering from the respiratory insufficiency in time before the hospital care
Autoři: Fenclová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Sviták, Roman
Oponent: Hejkal, Luděk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9074
Klíčová slova: dýchání;dýchací cesty;laická veřejnost;plíce;respirační insuficience
Klíčová slova v dalším jazyce: repiration;respiratory system;non-professional public;lungs;respiratory insufficiency
Abstrakt: Bakalářská práce s tématem ?Péče o pacienta s respirační insuficiencí v PNP? je zaměřena na stavy spojené nebo vyvolávající respirační insuficienci a to především situovány na přednemocniční neodkladnou péči. Práce je rozdělená na dvě části a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části se seznámíme se stavy, které se vyskytují v přednemocniční neodkladné péči a vedou k respirační insuficiencí, jejich popisem a léčbou. V praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření mezi laickou veřejností. Výzkum probíhal v Plzeňském a v Ústeckém kraji a to zejména na Chomutovsku. Zjištěné výsledky jsem zpracovala do tabulek a následně do grafů. Z výsledků jsem si mohla potvrdit či vyvrátit předem stanovené hypotézy.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis with its topic ?The care of a patient with respiratory insufficiency in PNP? is focused on situations which are connected or causing respiratory insufficiency. First of all they are concentrated of pre-hospital emergency care. My thesis has two parts, theoretical part and practical part. In theoretical part I will introduce the situations which occur in pre-hospital emergency care and they continue to respiratory insufficciency, their description and treatment. In practical part I accomplished a questionnare research in amateur public.The research was made in Pilsner Region and Usti region. The results were filled into tables and subsequently in graphics. Based on the results I could confirm or disprove my hypotheses which were predetermined in the beginning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pece o pacienta s respiracni insuficienci v PNP.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fenclova VP.jpgPosudek vedoucího práce377,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Fenclova OP.jpgPosudek oponenta práce412,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Fenclova.jpgPrůběh obhajoby práce376,09 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9074

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.