Title: Péče o pacienta s respirační insuficiencí v PNP
Other Titles: The care of patients suffering from the respiratory insufficiency in time before the hospital care
Authors: Fenclová, Klára
Advisor: Sviták, Roman
Referee: Hejkal, Luděk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9074
Keywords: dýchání;dýchací cesty;laická veřejnost;plíce;respirační insuficience
Keywords in different language: repiration;respiratory system;non-professional public;lungs;respiratory insufficiency
Abstract: Bakalářská práce s tématem ?Péče o pacienta s respirační insuficiencí v PNP? je zaměřena na stavy spojené nebo vyvolávající respirační insuficienci a to především situovány na přednemocniční neodkladnou péči. Práce je rozdělená na dvě části a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části se seznámíme se stavy, které se vyskytují v přednemocniční neodkladné péči a vedou k respirační insuficiencí, jejich popisem a léčbou. V praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření mezi laickou veřejností. Výzkum probíhal v Plzeňském a v Ústeckém kraji a to zejména na Chomutovsku. Zjištěné výsledky jsem zpracovala do tabulek a následně do grafů. Z výsledků jsem si mohla potvrdit či vyvrátit předem stanovené hypotézy.
Abstract in different language: My bachelor thesis with its topic ?The care of a patient with respiratory insufficiency in PNP? is focused on situations which are connected or causing respiratory insufficiency. First of all they are concentrated of pre-hospital emergency care. My thesis has two parts, theoretical part and practical part. In theoretical part I will introduce the situations which occur in pre-hospital emergency care and they continue to respiratory insufficciency, their description and treatment. In practical part I accomplished a questionnare research in amateur public.The research was made in Pilsner Region and Usti region. The results were filled into tables and subsequently in graphics. Based on the results I could confirm or disprove my hypotheses which were predetermined in the beginning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pece o pacienta s respiracni insuficienci v PNP.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Fenclova VP.jpgPosudek vedoucího práce377,6 kBJPEGThumbnail
View/Open
Fenclova OP.jpgPosudek oponenta práce412,62 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Fenclova.jpgPrůběh obhajoby práce376,09 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.