Název: Možnosti aplikace kyslíkové terapie v PNP a NNP
Další názvy: Possibilities of application of oxygen therapy in prehospital emergency care and hospital emergency care
Autoři: Kasl, Radek
Vedoucí práce/školitel: Pistulková, Alena
Oponent: Vidunová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9080
Klíčová slova: kyslíková terapie;kyslík;dýchání;hyperbaroxie;aplikátory kyslíku;bezpečnost;toxicita
Klíčová slova v dalším jazyce: oxygen therapy;oxygen;breathing;hyperbaroxie;applicators;safeness;toxicity
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma: Možnosti aplikace kyslíkové terapie v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči? popisuje jednotlivé způsoby, jak lze aplikovat kyslíkovou terapii. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část seznamuje čtenáře s fyziologií a patofyziologií dýchání, využitím kyslíkové terapie jako léčebné metody a k ní potřebných pomůcek. Dále se pak věnuje správné aplikaci kyslíku, bezpečnosti a ochraně při práci. Výzkumná část obsahuje šetření zaměřující se především na správnost aplikace kyslíkové terapie, bezpečnost práce a vzdělávání zdravotnických záchranářů a všeobecných sester na zdravotnických záchranných službách v oblasti kyslíkové terapie. Získané výsledky jsou vyhodnoceny a zpracovány do tabulek a grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis on the topic ?Possibilities of application of oxygen therapy in prehospital emergency care and hospital emergency care? describes particular procedures how to applicate oxygen therapy. The thesis is devided into theoretic and experimental parts. The theoretic part introduces physiology and pathophysiologie of breathing, use of oxygen therapy as therapeutic methods and necessary utilities. Further this thesis attends to correct application of oxygen, safeness and labour protection.The experimental part contains questionnaire research aiming for first of all correct aplication of this therapy, labour protection and education of rescue workers and general nurses at rescue services. Obtained results are elaborated on tables and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - KASL R.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasl VP.jpgPosudek vedoucího práce377,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kasl OP.jpgPosudek oponenta práce511,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Kasl.jpgPrůběh obhajoby práce333,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.