Title: Možnosti aplikace kyslíkové terapie v PNP a NNP
Other Titles: Possibilities of application of oxygen therapy in prehospital emergency care and hospital emergency care
Authors: Kasl, Radek
Advisor: Pistulková, Alena
Referee: Vidunová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9080
Keywords: kyslíková terapie;kyslík;dýchání;hyperbaroxie;aplikátory kyslíku;bezpečnost;toxicita
Keywords in different language: oxygen therapy;oxygen;breathing;hyperbaroxie;applicators;safeness;toxicity
Abstract: Tato bakalářská práce na téma: Možnosti aplikace kyslíkové terapie v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči? popisuje jednotlivé způsoby, jak lze aplikovat kyslíkovou terapii. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část seznamuje čtenáře s fyziologií a patofyziologií dýchání, využitím kyslíkové terapie jako léčebné metody a k ní potřebných pomůcek. Dále se pak věnuje správné aplikaci kyslíku, bezpečnosti a ochraně při práci. Výzkumná část obsahuje šetření zaměřující se především na správnost aplikace kyslíkové terapie, bezpečnost práce a vzdělávání zdravotnických záchranářů a všeobecných sester na zdravotnických záchranných službách v oblasti kyslíkové terapie. Získané výsledky jsou vyhodnoceny a zpracovány do tabulek a grafů.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis on the topic ?Possibilities of application of oxygen therapy in prehospital emergency care and hospital emergency care? describes particular procedures how to applicate oxygen therapy. The thesis is devided into theoretic and experimental parts. The theoretic part introduces physiology and pathophysiologie of breathing, use of oxygen therapy as therapeutic methods and necessary utilities. Further this thesis attends to correct application of oxygen, safeness and labour protection.The experimental part contains questionnaire research aiming for first of all correct aplication of this therapy, labour protection and education of rescue workers and general nurses at rescue services. Obtained results are elaborated on tables and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - KASL R.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Kasl VP.jpgPosudek vedoucího práce377,4 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kasl OP.jpgPosudek oponenta práce511,34 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Kasl.jpgPrůběh obhajoby práce333,76 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.