Název: Prevence a léčba ran v intenzivní péči
Další názvy: Prevention and treatment of wounds in intensive care
Autoři: Mervart, Petr
Vedoucí práce/školitel: Reichertová, Stanislava
Oponent: Pfefferová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9082
Klíčová slova: chronická rána;hojení ran;léčba ran;prevence ran;dekubity
Klíčová slova v dalším jazyce: chronic wound;wound healing;treatment of wounds;preventing wounds;dekubitus
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá prevencí a léčbou ran v intenzivní péči, především popisuje problematiku chronických ran a dekubitů. Teoretická část popisuje chronické rány, jejich proces hojení a faktory které ho ovlivňují. Dále je zde rozepsána problematika dekubitů a jejich prevence. Praktická část se zabývá problematikou dekubitů na jednotce intenzivní péče, převážně jejich prevencí léčbou a výskytem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the prevention and treatment of wounds in intensive care, mainly describes problems of chronic wounds and pressure sores. The theoretical part describes chronic wounds, the healing process and the factors that affect it. Then there is the issue of broken pressure sores and their prevention. The practical part deals with pressure ulcers in intensive care, especially their treatment and prevention of occurrence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Petr Mervart.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mervart VP.jpgPosudek vedoucího práce415,07 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Mervart OP.jpgPosudek oponenta práce403,61 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Mervart.jpgPrůběh obhajoby práce309,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.