Title: Prevence a léčba ran v intenzivní péči
Other Titles: Prevention and treatment of wounds in intensive care
Authors: Mervart, Petr
Advisor: Reichertová, Stanislava
Referee: Pfefferová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9082
Keywords: chronická rána;hojení ran;léčba ran;prevence ran;dekubity
Keywords in different language: chronic wound;wound healing;treatment of wounds;preventing wounds;dekubitus
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá prevencí a léčbou ran v intenzivní péči, především popisuje problematiku chronických ran a dekubitů. Teoretická část popisuje chronické rány, jejich proces hojení a faktory které ho ovlivňují. Dále je zde rozepsána problematika dekubitů a jejich prevence. Praktická část se zabývá problematikou dekubitů na jednotce intenzivní péče, převážně jejich prevencí léčbou a výskytem.
Abstract in different language: This thesis deals with the prevention and treatment of wounds in intensive care, mainly describes problems of chronic wounds and pressure sores. The theoretical part describes chronic wounds, the healing process and the factors that affect it. Then there is the issue of broken pressure sores and their prevention. The practical part deals with pressure ulcers in intensive care, especially their treatment and prevention of occurrence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Petr Mervart.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Mervart VP.jpgPosudek vedoucího práce415,07 kBJPEGThumbnail
View/Open
Mervart OP.jpgPosudek oponenta práce403,61 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Mervart.jpgPrůběh obhajoby práce309,16 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.