Název: Zdravotnická technika v práci zdravotnického záchranáře
Další názvy: Medical technology in the work of the medical rescue
Autoři: Süssenbeková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hejkal, Luděk
Oponent: Franěk, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9085
Klíčová slova: pulsní oxymetr;kapnometrie;pulsní oxymetrie;kapnometr;mainstream;sidestream;umělá plicní ventilace;glukometr
Klíčová slova v dalším jazyce: pulse oximeter;capnometer;pulse oximetry;capnometry;mainstream;sidestream;mechanical ventilation;glucometer
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá historií a zároveň současností přístrojové techniky využívající se v práci zdravotnického záchranáře. První část je věnována právní legislativě technického vybavení a dále vzniku, snímání a zpracování biologického signálu. Druhá část je zaměřena na jednotlivou přístrojovou techniku, kde je v jednotlivých kapitolách popsána historie vzniku dané metody, dále podrobný popis principu dané metody a zároveň jsou zde popsány současné metody měření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis handles with history and present of technical tools used in paramedical practice. The first part follows up with legislative of it, of its origin, scanning and processing of biological signal. The second part is focused on individual tools. Single chapters describes history of origin of single methods, next describes its principles in detail. Present methods of measurement are described too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zdravotnicka technika v praci zdravotnickeho zachranare (2).pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sussenbekova VP.jpgPosudek vedoucího práce452,06 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Sussenbekova OP.zipPosudek oponenta práce1,01 MBZIPZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Sussenbekova.jpgPrůběh obhajoby práce306,56 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9085

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.