Title: Zdravotnická technika v práci zdravotnického záchranáře
Other Titles: Medical technology in the work of the medical rescue
Authors: Süssenbeková, Petra
Advisor: Hejkal, Luděk
Referee: Franěk, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9085
Keywords: pulsní oxymetr;kapnometrie;pulsní oxymetrie;kapnometr;mainstream;sidestream;umělá plicní ventilace;glukometr
Keywords in different language: pulse oximeter;capnometer;pulse oximetry;capnometry;mainstream;sidestream;mechanical ventilation;glucometer
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá historií a zároveň současností přístrojové techniky využívající se v práci zdravotnického záchranáře. První část je věnována právní legislativě technického vybavení a dále vzniku, snímání a zpracování biologického signálu. Druhá část je zaměřena na jednotlivou přístrojovou techniku, kde je v jednotlivých kapitolách popsána historie vzniku dané metody, dále podrobný popis principu dané metody a zároveň jsou zde popsány současné metody měření.
Abstract in different language: This bachelor thesis handles with history and present of technical tools used in paramedical practice. The first part follows up with legislative of it, of its origin, scanning and processing of biological signal. The second part is focused on individual tools. Single chapters describes history of origin of single methods, next describes its principles in detail. Present methods of measurement are described too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdravotnicka technika v praci zdravotnickeho zachranare (2).pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Sussenbekova VP.jpgPosudek vedoucího práce452,06 kBJPEGThumbnail
View/Open
Sussenbekova OP.zipPosudek oponenta práce1,01 MBZIPView/Open
Prubeh obhajoby Sussenbekova.jpgPrůběh obhajoby práce306,56 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.