Title: Multikulturní přístup z pohledu radiologického asistenta
Other Titles: Multicultural Approach from the Perspective of a Radiological Assistant
Authors: Bluďovský, Miroslav
Advisor: Svobodová, Andrea
Referee: Adámková, Jindřiška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9091
Keywords: multikulturalismus;komunikace;etnikum;národ;menšina;komunikační karty;piktogram
Keywords in different language: multiculturalism;communication;ethnicity;nation;minority;communication flashcards;pictogram
Abstract: Teoretická část rekapituluje vývoj multikulturního přístupu v ČR i ve světě a objasňuje základní pojmy v této problematice. Dále se zabývá menšinami na území ČR a jejich specifiky. Mimo to rozkrývá problematiku zdravotně handicapovaných v souvislosti s jejich komunikačními odlišnostmi závislými na typu jejich handicapu v podmínkách zdravotnického zařízení. Praktická část obsahuje návrh komunikační pomůcky pro usnadnění komunikace s pacienty-cizinci a zdravotně handicapovanými v podmínkách RDG pracoviště.
Abstract in different language: The theoretical part sums up the development of a multicultural approach in the Czech Republic as well as abroad and explains the basic concepts in this area. Further, it deals with minorities in the Czech republic and their specific characteristics. It also discusses the issues of the disabled people with respect to their differences in communication depending on the type of disability in the context of health care facilities. The practical part includes the design of a communication aid to facilitate communication with patients and alien patients with disabilities in the context of an X-ray department.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Multikulturni pristup z pohledu radiologickeho asistenta.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Bludovsky VP.jpgPosudek vedoucího práce415,05 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bludovsky OP.jpgPosudek oponenta práce424,82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Bludovsky.jpgPrůběh obhajoby práce328,44 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.