Název: Multikulturní přístup z pohledu radiologického asistenta
Další názvy: Multicultural Approach from the Perspective of a Radiological Assistant
Autoři: Bluďovský, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Andrea
Oponent: Adámková, Jindřiška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9091
Klíčová slova: multikulturalismus;komunikace;etnikum;národ;menšina;komunikační karty;piktogram
Klíčová slova v dalším jazyce: multiculturalism;communication;ethnicity;nation;minority;communication flashcards;pictogram
Abstrakt: Teoretická část rekapituluje vývoj multikulturního přístupu v ČR i ve světě a objasňuje základní pojmy v této problematice. Dále se zabývá menšinami na území ČR a jejich specifiky. Mimo to rozkrývá problematiku zdravotně handicapovaných v souvislosti s jejich komunikačními odlišnostmi závislými na typu jejich handicapu v podmínkách zdravotnického zařízení. Praktická část obsahuje návrh komunikační pomůcky pro usnadnění komunikace s pacienty-cizinci a zdravotně handicapovanými v podmínkách RDG pracoviště.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part sums up the development of a multicultural approach in the Czech Republic as well as abroad and explains the basic concepts in this area. Further, it deals with minorities in the Czech republic and their specific characteristics. It also discusses the issues of the disabled people with respect to their differences in communication depending on the type of disability in the context of health care facilities. The practical part includes the design of a communication aid to facilitate communication with patients and alien patients with disabilities in the context of an X-ray department.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Multikulturni pristup z pohledu radiologickeho asistenta.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bludovsky VP.jpgPosudek vedoucího práce415,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bludovsky OP.jpgPosudek oponenta práce424,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Bludovsky.jpgPrůběh obhajoby práce328,44 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9091

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.