Title: Historie a současnost archivace RTG obrazu
Other Titles: History and the Present of X-ray Images Archiving
Authors: Chadim, Roman
Advisor: Svobodová, Andrea
Referee: Adámková, Jindřiška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9093
Keywords: filmová radiografie;rentgenový film;přímá a nepřímá digitalizace;paměťové folie;archivace rtg obrazu
Keywords in different language: film radiography;x-ray film;direst and indirect digitalization;storage film;x-ray image archiving
Abstract: Ve své práci shrnuji vývoj tvorby, získávání , ukládání a archivaci rentgenového obrazu od počátku objevu rentgenových paprsků po současnost. Popisuji vznik a vlastnosti rentgenového záření. Dále se zabývám film-fóliovou radiografií, kterou prezentuje více než stoletá minulost zastoupená kazetami, zesilovacími fóliemi a samozřejmě temnou komorou, kde se celý vyvolávací proces odehrával. V druhé části mé práce jsem se zaměřil na přímou a nepřímou digitalizaci, která postupným nástupem a rozvojem počítačové techniky vytlačuje klasický filmový proces. Zpracováním, archivací a sdílením digitálních dat se zabývám v kapitolách o systémech PACS, DICOM, NIS a HL7.
Abstract in different language: In my work, I summarize the development of the creation, acquisition, storage and archiving of X-ray image from the beginning of the discovery of X-rays to the present. Describe the formation and properties of X-rays. Furthermore, the remaining film-foil radiography, which presents more than a century past, represented by cassettes, films and of course amplification darkroom, where the whole developing process took place. In the second part of my work I have focused on direct and indirect digitization, which gradual onset and development of computer technology displaces traditional film process. Processing, archiving and sharing of digital data in the chapters dealing with the systems PACS, DICOM, HL7 and NIS
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historie a soucasnost archivace RTG obrazu.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Chadim VP.jpgPosudek vedoucího práce383,73 kBJPEGThumbnail
View/Open
Chadim OP.jpgPosudek oponenta práce389,18 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Chadim.jpgPrůběh obhajoby práce381,05 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.