Název: Alternativní frakcionační režimy v léčbě nádorů hlavy a krku
Další názvy: Alternative fractionation schedules in the treatment of head and neck cancers
Autoři: Királyová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Vojtíšek, Radovan
Oponent: Rupert, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9095
Klíčová slova: nádor hlavy a krku;radioterapie;frakcionace;alternativní frakcionační režimy
Klíčová slova v dalším jazyce: head and neck tumor;radiotherapy;fractionation;alternative fractionation modes
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá frakcionačními režimy používanými v léčbě nádorů hlavy a krku. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část v prvních kapitolách popisuje základní specifika nádorů hlavy a krku. Dále seznamuje s léčebnými možnostmi s důrazem kladeným na radioterapii. Poslední kapitola je zaměřena na frakcionaci a různé režimy ozařování. V praktické části je na kazuistikách pěti pacientů demonstrováno použití alternativních frakcionačních režimů v ORL oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on fractionation schedules , which are commonly used for treatment of head and neck cancers. The thesis is divided into two parts - the teoretical one and the practical one. The first chapters of the theoretical part describe the main characteristics of head and neck tumors. This part also describes the therapeutical possibilities, emphasising the radiotherapy. The last chapter of the theoretical part focuses on fractionation and different schemes it. The practical part of consisted from five case reports demonstrate the use of alternative schemes of fractionation in head and neck tumors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE-Kiralyova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kiralyova VP.jpgPosudek vedoucího práce479,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kiralyova OP.jpgPosudek oponenta práce444,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Kiralyova.jpgPrůběh obhajoby práce308,5 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.