Title: Alternativní frakcionační režimy v léčbě nádorů hlavy a krku
Other Titles: Alternative fractionation schedules in the treatment of head and neck cancers
Authors: Királyová, Eliška
Advisor: Vojtíšek, Radovan
Referee: Rupert, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9095
Keywords: nádor hlavy a krku;radioterapie;frakcionace;alternativní frakcionační režimy
Keywords in different language: head and neck tumor;radiotherapy;fractionation;alternative fractionation modes
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá frakcionačními režimy používanými v léčbě nádorů hlavy a krku. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část v prvních kapitolách popisuje základní specifika nádorů hlavy a krku. Dále seznamuje s léčebnými možnostmi s důrazem kladeným na radioterapii. Poslední kapitola je zaměřena na frakcionaci a různé režimy ozařování. V praktické části je na kazuistikách pěti pacientů demonstrováno použití alternativních frakcionačních režimů v ORL oblasti.
Abstract in different language: This thesis is focused on fractionation schedules , which are commonly used for treatment of head and neck cancers. The thesis is divided into two parts - the teoretical one and the practical one. The first chapters of the theoretical part describe the main characteristics of head and neck tumors. This part also describes the therapeutical possibilities, emphasising the radiotherapy. The last chapter of the theoretical part focuses on fractionation and different schemes it. The practical part of consisted from five case reports demonstrate the use of alternative schemes of fractionation in head and neck tumors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE-Kiralyova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Kiralyova VP.jpgPosudek vedoucího práce479,75 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kiralyova OP.jpgPosudek oponenta práce444,31 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Kiralyova.jpgPrůběh obhajoby práce308,5 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.