Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMírka, Hynek
dc.contributor.authorJirousková, Martina
dc.contributor.refereeKott, Otto
dc.date.accepted2013-06-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:22Z
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:22Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-28
dc.identifier49663
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9096
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se zabývám principy a klinickým významem ultrasonografie jater se zdůrazněním přínosu kontrastní ultrasonografie ? nové metody, která umožňuje posuzovat perfuzní charakteristiky jaterních onemocnění a tím zvýšit přesnost jejich detekce a diferenciální diagnózy. V teoretické části je vysvětlena anatomie a fyziologie jater, uveden přehled nejčastějších jaterních patologií a rozebrány technické principy ultrasonografie včetně kontrastní ultrasonografie. V praktické části demonstruji využití kontrastní ultrasonografie v klinické praxi a její možné výhody oproti dalším metodám.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjátracs
dc.subjectultrasonografiecs
dc.subjectkontrastní ultrasonografiecs
dc.subjectCEUScs
dc.subjectkontrastní látkacs
dc.subjectdifuzní jaterní onemocněnícs
dc.subjectjaterní nádorcs
dc.titleUltrasonografie onemocnění jatercs
dc.title.alternativeUltrasonography of liver diseaseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my bachelor thesis I deal with principles and clinical relevance of liver ultrasonography with emphasis on the contribution of contrast ultrasonography - a new method which allows to assess perfusion characteristics of liver disease and thereby improve the accuracy of detection and differential diagnosis. In the theoretical part I give an overview of the liver anatomy and physiology, of the most common liver pathology and technical principles of ultrasonography including contrast enhanced ultrasonography. In the practical part I demonstrate the use of contrast enhanced ultrasonography in clinical practice and its potential advantages over other methods.en
dc.subject.translatedliveren
dc.subject.translatedultrasounden
dc.subject.translatedcontrast enhanced ultrasounden
dc.subject.translatedCEUSen
dc.subject.translatedcontrast mediumen
dc.subject.translateddiffuse liver lesionen
dc.subject.translatedliver tumoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jirouskova_BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Jirouskova VP.zipPosudek vedoucího práce685,44 kBZIPView/Open
Jirouskova OP.jpgPosudek oponenta práce406,54 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Jirouskova.jpgPrůběh obhajoby práce338,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.