Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová, Andrea
dc.contributor.authorKoranda, Štěpán
dc.contributor.refereeAdámková, Jindřiška
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:28Z
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:28Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier49664
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9097
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na periradikulární terapii pod CT kontrolou, která je jednou z možných metod léčby vertebrogenních kořenových syndromů. V teoretické části je popsána anatomie bederní páteře, míšních nervů a autonomního nervového systému. Dále se věnuji indikacím a kontraindikacím k uvedenému výkonu, přístrojovému vybavení a popisu vlastní metody. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kteří byli indikováni k cílenému obstřiku za CT navigace. Výsledkem práce je, že periradikulární terapie pod CT kontrolou se stává ve většině případů přínosem v léčbě vertebrogenních kořenových syndromů.cs
dc.format42 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectperiradikulární terapiecs
dc.subjectvýpočetní tomografiecs
dc.subjectobstřikcs
dc.subjectbederní páteřcs
dc.subjectvertebrogenní kořenový syndromcs
dc.subjectkořen míšního nervucs
dc.subjectanestetikumcs
dc.subjectkortikosteroidcs
dc.subjectjódová kontrastní látkacs
dc.subjectprotruzecs
dc.subjectherniacecs
dc.subjectzúžení intervertebrálních otvorůcs
dc.subjectstenóza páteřního kanálucs
dc.subjectspondylolistézacs
dc.subjectpooperační fibrózacs
dc.titlePeriradikulární terapie pod CT kontroloucs
dc.title.alternativePeriradicular therapy under CT guidanceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the periradicular therapy under CT guidance, which is one of the potential methods of treatment of vertebrogenic root syndromes. A theoretical part describes anatomy of the lumbar spine, the spinal nerves and the autonomic nervous system. Then this part is aimed at description, indications and contraindications, equiment necessary for this method. The practical part comprises the case histories of the patiens who were indicated for targeted injections under the CT navigation. The result of this thesis is: in most cases the periradicular therapy under CT guidance brings benefit in the treatment of vertebrogenic root syndromes.en
dc.subject.translatedperiradicular therapyen
dc.subject.translatedcomputed tomographyen
dc.subject.translatedinjectionsen
dc.subject.translatedlumbar spineen
dc.subject.translatedvertebrogenic root syndromeen
dc.subject.translatedroot of spinal nerveen
dc.subject.translatedanestheticsen
dc.subject.translatedcorticosteroiden
dc.subject.translatediodine contrast substanceen
dc.subject.translatedprotrusionen
dc.subject.translatedherniationen
dc.subject.translatednarrowing of intervertebral spaceen
dc.subject.translatedspinal canal stenosisen
dc.subject.translatedspondylolisthesisen
dc.subject.translatedpostoperative fibrosisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc finalni.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Koranda VP.jpgPosudek vedoucího práce430,5 kBJPEGThumbnail
View/Open
Koranda OP.jpgPosudek oponenta práce375,92 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Koranda.jpgPrůběh obhajoby práce353,58 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.