Název: Historie a současnost radiační techniky v oblasti pánve
Další názvy: History and Present of Radiation Technique in Pelvic Area
Autoři: Ratajová, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Salvet, Jiří
Oponent: Rupert, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9099
Klíčová slova: historie;vývoj;radioterapie;ozařovací techniky
Klíčová slova v dalším jazyce: history;development;radiotherapy;radiotherapy technologies
Abstrakt: Obsahem bakalářské práce je historie a vývoj ozařovacích technik od prvopočátku, tedy od objevení rentgenového záření až po současné moderní ozařovací techniky. Zahrnuje modulaci svazku záření. Charakterizuje jednotlivé ozařovací techniky, teleradioterapii i brachyradioterapii. Součástí bakalářské práce jsou rozhovory, kdy se k vývoji v radiační onkologii vyjadřují dvě osobnosti oboru, prof. MUDr. Jiří Zámečník CSc. a MUDr. Radovan Vojtíšek.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the history and development of the radiotherapy technologies from the very beginning, which means from the discovery of X-ray radiation to the contemporary modern radiotherapy technologies. Also, it includes the modulation of the beam of radiation and analyses the individual radiotherapy technologies, teleradiotherapy and brachyradiotherapy. Part of the thesis is an iterview in which two lumanaries in medicine, prof. MUDr. Zámečník CSc. and MUDr. Vojtíšek offer their opinions on the development of the radiotherapy technologies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc, B. Ratajova.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ratajova VP.jpgPosudek vedoucího práce421,49 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Ratajova OP.jpgPosudek oponenta práce360,68 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Ratajova.jpgPrůběh obhajoby práce341,55 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9099

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.