Title: Brachyradioterapie v léčbě gynekologických malignit
Other Titles: Brachyradioterapie in the treatment of gynecological malignancies
Authors: Srnková, Kamila
Advisor: Vojtíšek, Radovan
Referee: Svoboda, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9100
Keywords: anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů;gynekologické malignity;brachyterapie;3D brachyterapie
Keywords in different language: anatomy and physiology of the female genital organs;gynecological malignancies;brachytherapy;3D brachytherapy
Abstract: V současnosti gynekologické nádory představují závažný medicínský i společenskoekonomický problém. Gynekologické nádory jsou po nádorech prsu a střeva třetím nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, zejména karcinom děložního těla a karcinom děložního hrdla. Každoročně na ně v ČR zemře 1500 až 2000 žen. Přestože neustále dochází k vývoji diagnostických metod, který přispívá k časnějšímu záchytu zhoubných nádorů, pravděpodobně se stále trend stoupajícího výskytu nezastaví ani v nejbližších letech. Nemalou součástí k tomu přispívá zvyšující se věk u žen a stále častěji se objevuje výskyt u mladších žen. Základní léčebnou modalitou v radikální léčbě těchto nádoru je radioterapie jak ve formě zevní tak i vnitřní nebo konkomitantní radiochemoterapie.
Abstract in different language: At present gynecological tumors represent a serious medical and socioeconomic problem. Gynaecological cancer alongside with breast and intestines cancer are the third most common cancer in women, particularly with cancer of the uterine and cervical cancer. In the Czech Republic alone some 1500 to 2000 women die annually as result of this disease. Despite of a substantial progress in researchs and the developments of new diagnostic methods contributing to earlier detection of malignant tumors, the trend in still rising incidence of the disease will not stop in the foreseeable future. An important part of contributing factor in this trend is the increasing age of women however increasingly the incidence appears among younger women. Basic therapeutic modality for the radical treatment of these tumors is radiotherapy in the form of external and internal intervention, or by means of concomitant radiochemotherapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Srnkova VP.jpgPosudek vedoucího práce451,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
Srnkova OP.zipPosudek oponenta práce968,54 kBZIPView/Open
Prubeh obhajoby Srnkova.jpgPrůběh obhajoby práce307,52 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.