Title: Možnosti optimalizace parametrů vyšetření u CT angiografie dolních končetin
Other Titles: The possibilities of optimization parameters in CT angiography of lower extremities
Authors: Vendiš, Tomáš
Advisor: Baxa, Jan
Referee: Rupert, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9103
Keywords: výpočetní tomografie;CT angiografie;tepny;dolní končetina;optimalizace;CT skenovací parametry
Keywords in different language: computed tomography;CT angiogramy;arteries;lower limb;optimization;CT scan parameters
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou vyšetřování tepen dolních končetin pomocí výpočetní tomografie, konkrétně vztahem rychlosti skenování a aplikace kontrastní látky. Teoretická část je kromě anatomie tepenného zásobení věnována zejména faktorům ovlivňujícím dosaženou koncentraci intravenózně podané kontrastní látky v tepnách. Součástí praktické části je popis postupu cílené optimalizace a synchronizace skenovacích parametrů a aplikace jodové kontrastní látky při CT angiografii dolních končetin. Použitá metodika byla vyvinuta s cílem minimalizace podaného množství kontrastní látky, která má nepříznivý vliv na funkci ledvin a její úspěšnost byla ověřena pomocí prospektivní studie u dvou skupin osob vyšetřovaných v rámci rutinního diagnostického procesu. Výsledky byly potvrzeny statistickou analýzou. V diskuzi jsou shrnuty dosavadní zkušenosti s podobným přístupem k zobrazení tepen dolních končetin včetně nejnovějších poznatků.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the examination of lower limb arteries using computed tomography, specifically relationship between the scanning speed and the administration of iodine contrast agent. The theoretical part is, in addition to the anatomy of arterial circulation dedicated to the multiple factors affecting the achieved concentration of intravenous contrast agent in the arteries during CT examination. The practical part is targeted on the procedure of optimization and synchronization of scanning parameters and application of iodine contrast media in CT angiography of the abdominal aorta and lower extremities. Used methodology has been developed to minimize the amount administered contrast material, which has an adverse effect on renal function and its success was verified by a prospective study in two groups of persons within routine diagnostic algorithm. The discussion summarizes experience with a similar approach to imaging of the lower limb arteries, including the latest studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vendis_bc_final.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Vendis VP.jpgPosudek vedoucího práce389,62 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vendis OP.jpgPosudek oponenta práce334,87 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Vendis.jpgPrůběh obhajoby práce327,23 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.