Title: Nemoci z povolání
Other Titles: Occupational diseases
Authors: Hofmannová, Eva
Advisor: Kott, Otto
Referee: Machartová, Vendulka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9110
Keywords: nemoc;artróza;degenerativní změny kloubů;povolání
Keywords in different language: disease;arthrosis;degenerative changes of joints;profession
Abstract: Bakalářská práce je věnována problematice nemocí z povolání. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá nemocemi z povolání, seznamem nemocí z povolání, kategorizací prací, rizikovými faktory pracovního prostředí, pracovnělékařskou péčí, prevencí, nemocemi z povolání souvisejícími s degenerativními změnami kloubů v horních končetinách. Tato část rovněž obsahuje anatomii kloubů. Praktická část sleduje vývoj počtu nově hlášených nemocí z povolání týkajících se pohybového aparátu horní končetiny v letech 2002-2011 a jejich porovnání v Plzeňském kraji s celorepublikovými údaji.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is about occupational diseases. The thesis is dividend in two parts, theoretical part and practical part. Theoretical part is about occupational diseases, it contains the list of occupational diseases, work categorization, risk factors of working environment, occupational medicine care, prevention, degenerative changes of joints of the upper extremity. The chapter also contains the anatomy of joints. The practical part follows the development of newly reported upper extremity occupational diseases between years 2002-2011 and their comparison between Pilsen region and nationwide figures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hofmannova Eva-BP.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Hofmannova VP.jpgPosudek vedoucího práce426,91 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hofmannova OP.jpgPosudek oponenta práce444,34 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Hofmannova.jpgPrůběh obhajoby práce319,21 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.