Název: Nemoci z povolání
Další názvy: Occupational diseases
Autoři: Hofmannová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Kott, Otto
Oponent: Machartová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9110
Klíčová slova: nemoc;artróza;degenerativní změny kloubů;povolání
Klíčová slova v dalším jazyce: disease;arthrosis;degenerative changes of joints;profession
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována problematice nemocí z povolání. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá nemocemi z povolání, seznamem nemocí z povolání, kategorizací prací, rizikovými faktory pracovního prostředí, pracovnělékařskou péčí, prevencí, nemocemi z povolání souvisejícími s degenerativními změnami kloubů v horních končetinách. Tato část rovněž obsahuje anatomii kloubů. Praktická část sleduje vývoj počtu nově hlášených nemocí z povolání týkajících se pohybového aparátu horní končetiny v letech 2002-2011 a jejich porovnání v Plzeňském kraji s celorepublikovými údaji.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is about occupational diseases. The thesis is dividend in two parts, theoretical part and practical part. Theoretical part is about occupational diseases, it contains the list of occupational diseases, work categorization, risk factors of working environment, occupational medicine care, prevention, degenerative changes of joints of the upper extremity. The chapter also contains the anatomy of joints. The practical part follows the development of newly reported upper extremity occupational diseases between years 2002-2011 and their comparison between Pilsen region and nationwide figures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hofmannova Eva-BP.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofmannova VP.jpgPosudek vedoucího práce426,91 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hofmannova OP.jpgPosudek oponenta práce444,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba BP Hofmannova.jpgPrůběh obhajoby práce319,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9110

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.