Název: Vývojové trendy přenosných a parazitárních onemocnění u zdravotnického personálu
Další názvy: The development trends of contagious and parasitical diseases in healthcare workers
Autoři: Vodrážková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Jirouš, Jaroslav
Oponent: Pavlíková, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9113
Klíčová slova: nemoc;zdravotnický pracovník;parazitární onemocnění;vývojové trendy;prevence;přenosná onemocnění;povolání
Klíčová slova v dalším jazyce: disease;health care worker;parasitical diseases;development trends;prevention;contagious diseases;profession
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na vývojové trendy přenosných a parazitárních onemocnění u zdravotnického personálu. V teoretické části je pozornost věnována definici nemocí z povolání, legislativě a profesionálním nákazám u zdravotníků. Dále jsou popsány faktory determinující vývojové tendence těchto onemocnění a detailně jsou popsány vybrané profesionální nákazy. V praktické části je proveden rozbor vývojových trendů vybraných přenosných a parazitárních onemocnění za období 2002 až 2011. Poté jsou rozebrány výsledky výzkumu profesionálních nákaz ve státním a v soukromém zdravotnickém zařízení v Plzeňském kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is concentrated on the development trends of contagious and parasitical diseases in healthcare workers. In the theoretical part the attention is paid to the definition of occupational diseases, legislative and professional infections in healthcare workers. Then the determinative factors of development trends are described and the chosen professional infections are described in detail. In the pratical part the development trends of the chosen contagious and parasitical diseases are analysed from 2002 to 2011. Then the results of research of professional infections are analysed in the state and private health facility in Pilsen region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace_Vodrazkova.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodrazkova VP.jpgPosudek vedoucího práce469,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vodrazkova OP.jpgPosudek oponenta práce378,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba BP Vodrazkova.jpgPrůběh obhajoby práce345,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.