Title: Vývojové trendy přenosných a parazitárních onemocnění u zdravotnického personálu
Other Titles: The development trends of contagious and parasitical diseases in healthcare workers
Authors: Vodrážková, Kateřina
Advisor: Jirouš, Jaroslav
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9113
Keywords: nemoc;zdravotnický pracovník;parazitární onemocnění;vývojové trendy;prevence;přenosná onemocnění;povolání
Keywords in different language: disease;health care worker;parasitical diseases;development trends;prevention;contagious diseases;profession
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vývojové trendy přenosných a parazitárních onemocnění u zdravotnického personálu. V teoretické části je pozornost věnována definici nemocí z povolání, legislativě a profesionálním nákazám u zdravotníků. Dále jsou popsány faktory determinující vývojové tendence těchto onemocnění a detailně jsou popsány vybrané profesionální nákazy. V praktické části je proveden rozbor vývojových trendů vybraných přenosných a parazitárních onemocnění za období 2002 až 2011. Poté jsou rozebrány výsledky výzkumu profesionálních nákaz ve státním a v soukromém zdravotnickém zařízení v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: The thesis is concentrated on the development trends of contagious and parasitical diseases in healthcare workers. In the theoretical part the attention is paid to the definition of occupational diseases, legislative and professional infections in healthcare workers. Then the determinative factors of development trends are described and the chosen professional infections are described in detail. In the pratical part the development trends of the chosen contagious and parasitical diseases are analysed from 2002 to 2011. Then the results of research of professional infections are analysed in the state and private health facility in Pilsen region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Vodrazkova.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
Vodrazkova VP.jpgPosudek vedoucího práce469,72 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vodrazkova OP.jpgPosudek oponenta práce378,17 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Vodrazkova.jpgPrůběh obhajoby práce345,15 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.