Title: Spolupráce zdravotnické záchranné služby a horské služby při ošetřování raněných v nepřístupném terénu v oblasti Šumava
Other Titles: Cooperation emergency medical service and mountain rescue service in the treatment of wounded in an inaccessible terraain in the area of Šumava
Authors: Kříž, Vít
Advisor: Hejkal, Luděk
Referee: Mareček, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9114
Keywords: horská služba;zdravotnická záchranná služba;nepřístupný terén
Keywords in different language: mountain rescue service;emergency medical service;inaccessible terrain
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na popsání spolupráce zdravotnické záchranné služby a horské služby při ošetřování raněných v nepřístupném terénu se zaměřením na oblast Šumavy. Teoretická část je rozdělena na dvě části, přičemž první část popisuje historii, organizační členění, technické prostředky a úkoly horské služby. Druhá část se věnuje zdravotnické záchranné službě v kontextu Zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě platného od 1.dubna 2012. Praktická část se zabývá rozborem rozhovorů, které vznikly za účelem zmapování spolupráce těchto dvou složek.
Abstract in different language: This bachelor diploma work is about colaboration between Emergency Medical Service and Mountain Rescue Service rescueing wounded people in inaccessible terrain focused on area of Šumava. The theoretical part is separated into two parts. The first part is history, organizational structure, technical tools and tasks of the Mountain Rescue Service. The second describes Emergency Medical Service in the context of the Law n. 374/2011 of legal code what is about the Emergency Medical Service valid from 1. April 2012. The practical part analysing interviews formed for exploring of the cooperation between those two organisation. ?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Kriz VP.jpgPosudek vedoucího práce405,79 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kriz OP.jpgPosudek oponenta práce341,14 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Kriz.jpgPrůběh obhajoby práce321,85 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.