Název: Spolupráce zdravotnické záchranné služby a horské služby při ošetřování raněných v nepřístupném terénu v oblasti Šumava
Další názvy: Cooperation emergency medical service and mountain rescue service in the treatment of wounded in an inaccessible terraain in the area of Šumava
Autoři: Kříž, Vít
Vedoucí práce/školitel: Hejkal, Luděk
Oponent: Mareček, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9114
Klíčová slova: horská služba;zdravotnická záchranná služba;nepřístupný terén
Klíčová slova v dalším jazyce: mountain rescue service;emergency medical service;inaccessible terrain
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na popsání spolupráce zdravotnické záchranné služby a horské služby při ošetřování raněných v nepřístupném terénu se zaměřením na oblast Šumavy. Teoretická část je rozdělena na dvě části, přičemž první část popisuje historii, organizační členění, technické prostředky a úkoly horské služby. Druhá část se věnuje zdravotnické záchranné službě v kontextu Zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě platného od 1.dubna 2012. Praktická část se zabývá rozborem rozhovorů, které vznikly za účelem zmapování spolupráce těchto dvou složek.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor diploma work is about colaboration between Emergency Medical Service and Mountain Rescue Service rescueing wounded people in inaccessible terrain focused on area of Šumava. The theoretical part is separated into two parts. The first part is history, organizational structure, technical tools and tasks of the Mountain Rescue Service. The second describes Emergency Medical Service in the context of the Law n. 374/2011 of legal code what is about the Emergency Medical Service valid from 1. April 2012. The practical part analysing interviews formed for exploring of the cooperation between those two organisation. ?
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriz VP.jpgPosudek vedoucího práce405,79 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kriz OP.jpgPosudek oponenta práce341,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Kriz.jpgPrůběh obhajoby práce321,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.