Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠrytrová, Michaela
dc.contributor.authorProvazník, Pavel
dc.contributor.refereeValešová, Monika
dc.date.accepted2013-06-18
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:02Z
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:02Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier49753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9117
dc.description.abstractBakalářská práce se snaží zmapovat metody, koncepty a modely muzikoterapie, používané, a potencionálně použitelné v nemocniční neodkladné péči. V teoretické části se zabývá muzikoterapeutickou praxí v České Republice, a v USA, typy muzikoterapie, principy účinku a fyziologií mozku, stresem a praxí muzikoterapie v neodkladné nemocniční péči. Výzkumná část se zaměřuje na zjištění názoru a dosavadní praxe nelékařských zdravotnických pracovníků s muzikoterapií na odděleních zajišťujících neodkladnou nemocniční péči.cs
dc.format58 s. (74628 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmuzikoterapiecs
dc.subjectaudiovizuální stimulacecs
dc.subjectbiofyzikální funkce mozkucs
dc.subjectstrescs
dc.subjectneodkladná nemocniční péčecs
dc.subjectČeská republikacs
dc.titleMožnosti muzikoterapie v nemocniční neodkladné péčics
dc.title.alternativePossibilities of music therapy in hospital emergency careen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis aims to map the methods, concepts and models of musical therapy, used, and potentially usable in hospital emergency care. The theoretical part deals with music therapy practice in the Czech Republic, and the United States, types of therapy, principles of action and physiology of the brain, stress and practice of music therapy in Emergency Hospital Care. The research section is focused on oppinions and current practice of paramedical staff of musical therapy on the wards witch providies Emergency Hospital Care.en
dc.subject.translatedmusic therapyen
dc.subject.translatedaudio visual stimulationen
dc.subject.translatedbiophysiology of brainen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedemergency hospital careen
dc.subject.translatedCzech republicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Provaznik_Moznosti_muzikoterapie_v_nemocnicni_neodkladne_peci.pdfPlný text práce434,34 kBAdobe PDFView/Open
Provaznik VP.jpgPosudek vedoucího práce444,63 kBJPEGThumbnail
View/Open
Provaznik OP.jpgPosudek oponenta práce429,51 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Provaznik.jpgPrůběh obhajoby práce353,72 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.