Title: Resuscitace samotnou srdeční masáží
Other Titles: Resuscitation by cardiac massage alone
Authors: Poláková, Petra
Advisor: Boučková, Jana
Referee: Kasal, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9118
Keywords: náhlá zástava oběhu;Guidelines 2010;kardiopulmonální resuscitace;telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace;srdeční masáž
Keywords in different language: sudden cardiac arrest;Guidelines 2010;cardiopulmonary resuscitation;phone-assisted emergency resuscitation;massage of heart
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na resuscitaci zejména srdeční masáží. Teoretická část shrnuje základní a rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci včetně telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Srdeční masáži je věnována samostatná kapitola. Výzkumnou část tvoří analýza výsledků dotazníkového šetření z řad laické veřejnosti o nepřímé srdeční masáži dle Guidelines z roku 2010. Zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulkách a grafech.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis focuses on resuscitation especially by heart massage. The theoretical part outlines basic as well as extended cardiopulmonary resuscitation, including phone-assisted emergency resuscitation. A separate chapter is concerned with the heart massage. In the research section I present results of a questionnaire survey with focus on the indirect heart massage conducted among the general public according to Guidelines published in 2010. The data found are detailed in the tables and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Polakova.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
Polakova VP.jpgPosudek vedoucího práce401,1 kBJPEGThumbnail
View/Open
Polakova OP.zipPosudek oponenta práce813,33 kBZIPView/Open
Prubeh obhajoby Polakova.jpgPrůběh obhajoby práce309,51 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.