Název: Resuscitace samotnou srdeční masáží
Další názvy: Resuscitation by cardiac massage alone
Autoři: Poláková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Boučková, Jana
Oponent: Kasal, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9118
Klíčová slova: náhlá zástava oběhu;Guidelines 2010;kardiopulmonální resuscitace;telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace;srdeční masáž
Klíčová slova v dalším jazyce: sudden cardiac arrest;Guidelines 2010;cardiopulmonary resuscitation;phone-assisted emergency resuscitation;massage of heart
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na resuscitaci zejména srdeční masáží. Teoretická část shrnuje základní a rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci včetně telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Srdeční masáži je věnována samostatná kapitola. Výzkumnou část tvoří analýza výsledků dotazníkového šetření z řad laické veřejnosti o nepřímé srdeční masáži dle Guidelines z roku 2010. Zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulkách a grafech.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor´s thesis focuses on resuscitation especially by heart massage. The theoretical part outlines basic as well as extended cardiopulmonary resuscitation, including phone-assisted emergency resuscitation. A separate chapter is concerned with the heart massage. In the research section I present results of a questionnaire survey with focus on the indirect heart massage conducted among the general public according to Guidelines published in 2010. The data found are detailed in the tables and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Polakova.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova VP.jpgPosudek vedoucího práce401,1 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Polakova OP.zipPosudek oponenta práce813,33 kBZIPZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Polakova.jpgPrůběh obhajoby práce309,51 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9118

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.