Název: CT angiografie karotid
Další názvy: CT angiography carotid
Autoři: Babková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Kott, Otto
Oponent: Baxa, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9119
Klíčová slova: výpočetní tomografie;angiografie;kontrastní látka;aneurysma;disekce
Klíčová slova v dalším jazyce: computertomographie;angiographie;kontrastmittel;aneurysma;dissection
Abstrakt: Příjmení a jméno: Babková Radka Katedra: Katedra záchranářství a technických oborů Název práce: CT angiografie karotid Vedoucí práce: MUDr.Otto Kott,CSc. Počet stran: číslované 45, nečíslované 23 Počet příloh: 3 Počet titulů použité literatury: 15 Klíčová slova: výpočetní tomografie, angiografie, kontrastní látka, aneurysma, disekce Souhrn: Bakalářská práce, jejíž téma je CT angiografie karotid, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zabývám anatomií a patologickými procesy v oblasti karotid. Dále popisuji postup při CT angiografii karotid. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kteří podstoupili toto vyšetření. Chtěla bych upozornit na potřebu přesné a rychlé stanovení diagnózy, která je bezpodmínečně nutná v oblasti karotid.
Abstrakt v dalším jazyce: Familienname und Vorname: Radka Babková Fachbereich: Fakultät für der Gesunheitsstudien Titel der Arbeit: Computertomographie Angiographie Halsschlagader Betreut von: MUDr.Otto Kott,CSc. Seitenanzahl: nummerierte Seiten 45 , nicht nummerierte Seiten 23 Anzahl von Anlagen: 3 Quellenanzahl: 15 Schlüsselwörter: Computertomographie, Angiographie, Kontrastmittel, Aneurysma, Dissection Zusammenfassung: Die These, deren Thema CT Angiographie Halsschlagader ist, besteht aus einer theoretischen und praktischen Teil. In der theoretischen Teil verarbeitet des Studiums Anatomie und pathologischer im Bereich Halsschlagader und ich beschreibe das Verfahren für CT Angiographie. In den praktischen Teil enthält die Kazuistiky der Patienten, die diese Untersuchung befolgt haben und ich bin versucht aufzeigen auf die Notwendigkeit für schnelle und genaue Diagnose, die im Bereich der Halsschlagader unbedingt erforderlich ist.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babkova VP.jpgPosudek vedoucího práce377,94 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Babkova OP.jpgPosudek oponenta práce427,94 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Babkova.jpgPrůběh obhajoby práce342,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.