Title: CT angiografie karotid
Other Titles: CT angiography carotid
Authors: Babková, Radka
Advisor: Kott, Otto
Referee: Baxa, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9119
Keywords: výpočetní tomografie;angiografie;kontrastní látka;aneurysma;disekce
Keywords in different language: computertomographie;angiographie;kontrastmittel;aneurysma;dissection
Abstract: Příjmení a jméno: Babková Radka Katedra: Katedra záchranářství a technických oborů Název práce: CT angiografie karotid Vedoucí práce: MUDr.Otto Kott,CSc. Počet stran: číslované 45, nečíslované 23 Počet příloh: 3 Počet titulů použité literatury: 15 Klíčová slova: výpočetní tomografie, angiografie, kontrastní látka, aneurysma, disekce Souhrn: Bakalářská práce, jejíž téma je CT angiografie karotid, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zabývám anatomií a patologickými procesy v oblasti karotid. Dále popisuji postup při CT angiografii karotid. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kteří podstoupili toto vyšetření. Chtěla bych upozornit na potřebu přesné a rychlé stanovení diagnózy, která je bezpodmínečně nutná v oblasti karotid.
Abstract in different language: Familienname und Vorname: Radka Babková Fachbereich: Fakultät für der Gesunheitsstudien Titel der Arbeit: Computertomographie Angiographie Halsschlagader Betreut von: MUDr.Otto Kott,CSc. Seitenanzahl: nummerierte Seiten 45 , nicht nummerierte Seiten 23 Anzahl von Anlagen: 3 Quellenanzahl: 15 Schlüsselwörter: Computertomographie, Angiographie, Kontrastmittel, Aneurysma, Dissection Zusammenfassung: Die These, deren Thema CT Angiographie Halsschlagader ist, besteht aus einer theoretischen und praktischen Teil. In der theoretischen Teil verarbeitet des Studiums Anatomie und pathologischer im Bereich Halsschlagader und ich beschreibe das Verfahren für CT Angiographie. In den praktischen Teil enthält die Kazuistiky der Patienten, die diese Untersuchung befolgt haben und ich bin versucht aufzeigen auf die Notwendigkeit für schnelle und genaue Diagnose, die im Bereich der Halsschlagader unbedingt erforderlich ist.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Babkova VP.jpgPosudek vedoucího práce377,94 kBJPEGThumbnail
View/Open
Babkova OP.jpgPosudek oponenta práce427,94 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Babkova.jpgPrůběh obhajoby práce342,23 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.