Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaxa, Jan
dc.contributor.authorHabartová, Šárka
dc.contributor.refereeKott, Otto
dc.date.accepted2013-06-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:29Z
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:29Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-25
dc.identifier49756
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9120
dc.description.abstractBakalářská práce, jejíž téma zní zobrazovací metody u karcinomu plic, se skládá z teoreické a praktické části. V teoretické části vycházím především ze studie odborných materiálů. Zabývám se anatomií plic, fyziologií plic a plicními nádory. Hlavní část práce patří především zobrazovacím metodám, které se využívají k diagnostice karcinomů plic. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů s diagnózou karcinomu plic a zjišťuji, jaké zobrazovací metody jsou indikovány ke stanovení diagnózy.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49756-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzobrazovací metodycs
dc.subjectplícecs
dc.subjectkarcinomcs
dc.subjectvýpočetní tomografiecs
dc.subjectbronchoskopiecs
dc.titleZobrazovací metody u karcinomu pliccs
dc.title.alternativeImaging methods for lung canceren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedSubject of the bachleor work is paging methods for lung cancer. Bachleor work consist from theoretical and practical part. In theoretical part I result foremmost from the information stated in the special material. I´m concerned with anatomy of lungs, physiology and lung tumors. Main part of the work focus to displaying methods used to diagnostic lung carcinoma. In practical part of my work I specify casuistry of patients with lung carcinoma diagnosis.en
dc.subject.translatedimaging methodsen
dc.subject.translatedlungen
dc.subject.translatedcanceren
dc.subject.translatedcomputed tomographyen
dc.subject.translatedbronchoscopyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zobrazovaci metody u karcinomu plic_RAS_ Habartova.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Habartova VP.jpgPosudek vedoucího práce368,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Habartova OP.jpgPosudek oponenta práce389,8 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Habartova.jpgPrůběh obhajoby práce329,12 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.