Název: Novinky v povinném a nepovinném očkování v České republice
Další názvy: News in compulsory and optional vaccination in the Czech Republic
Autoři: Šnebergerová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Fránová, Daniela
Oponent: Průchová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9126
Klíčová slova: povinné očkování;očkovací kalendář;očkovací látky;legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: compulsory vaccination;systém of vaccination;vaccines;legislation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou očkování a aktualitami v oblasti očkování posledních šesti let. Teoretická část práce přibližuje čtenáři význam a základní pojmy související s očkováním. Dále popisuje legislativní rámec očkování a novinky týkající se povinného a nepovinného očkování. Praktická část práce obsahuje provedené dotazníkové šetření mezi rodiči a zkoumá jejich informovanost a názory na novinky v oblasti očkování.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about the problems of vaccination and developments in the sphere of vaccination over the last six years. Theoretical part of this thesis is focus on meaning and basic glossary of words related to vaccination. Then it is describing the legislative framework surrounding vaccination and news related to compulsory and optional vacciantion. The practical part of this thesis contains research survey results. The study surveyed parents and their level of awareness and opinions on news in the sphere of vaccination.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Snebergerova AVZ - BP 2013.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snebergerova VP.zipPosudek vedoucího práce783,63 kBZIPZobrazit/otevřít
Snebergerova OP.jpgPosudek oponenta práce473,9 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba BP Snebergerova.jpgPrůběh obhajoby práce329,79 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.