Title: Novinky v povinném a nepovinném očkování v České republice
Other Titles: News in compulsory and optional vaccination in the Czech Republic
Authors: Šnebergerová, Markéta
Advisor: Fránová, Daniela
Referee: Průchová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9126
Keywords: povinné očkování;očkovací kalendář;očkovací látky;legislativa
Keywords in different language: compulsory vaccination;systém of vaccination;vaccines;legislation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou očkování a aktualitami v oblasti očkování posledních šesti let. Teoretická část práce přibližuje čtenáři význam a základní pojmy související s očkováním. Dále popisuje legislativní rámec očkování a novinky týkající se povinného a nepovinného očkování. Praktická část práce obsahuje provedené dotazníkové šetření mezi rodiči a zkoumá jejich informovanost a názory na novinky v oblasti očkování.
Abstract in different language: This thesis is about the problems of vaccination and developments in the sphere of vaccination over the last six years. Theoretical part of this thesis is focus on meaning and basic glossary of words related to vaccination. Then it is describing the legislative framework surrounding vaccination and news related to compulsory and optional vacciantion. The practical part of this thesis contains research survey results. The study surveyed parents and their level of awareness and opinions on news in the sphere of vaccination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snebergerova AVZ - BP 2013.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Snebergerova VP.zipPosudek vedoucího práce783,63 kBZIPView/Open
Snebergerova OP.jpgPosudek oponenta práce473,9 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Snebergerova.jpgPrůběh obhajoby práce329,79 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.