Název: Trvale udržitelný rozvoj
Další názvy: Sustainable development
Autoři: Šilhánková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Mičudová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10022
Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj;společenská odpovědnost firem;indikátory udržitelného rozvoje;pilíře udržitelného rozvoje
Klíčová slova v dalším jazyce: sustainable development;corporate social responsibility;sustainable development indicators;pillars of sustainable development
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na přístup podniků k trvale udržitelnému rozvoji. Zaváděním principů trvale udržitelného rozvoje do podniků se zabývá koncept společenské odpovědnosti firem. V první části práce je rozebrána problematika trvale udržitelného rozvoje obecně. Jsou zde uvedeny jeho principy, pilíře, problémové sektory a historie. Druhá část práce se zabývá aplikací principů a pilířů udržitelného rozvoje na podniky. Je zde rozebrán koncept společenské odpovědnosti firem, jeho implementace, výhody pro podnik a výhody pro celou společnost. Praktická část se věnuje CSR aktivitám podniků v Plzeňském kraji, především ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Jsou zde uvedeny konkrétní činnosti a projekty, které společnost vykonává. Některými aktivitami podnik naplňuje cíle strategického rámce udržitelného rozvoje ČR. Plnění těchto cílů se sleduje analýzou indikátorů udržitelného rozvoje. V práci jsou vyhodnoceny indikátory, na jejichž vývoji se Plzeňský Prazdroj, a. s. podílí.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor thesis is focused on company´s attitude to sustainable development. Corporate Social Responsibility (CSR) follows up implementation of CSR principles. The first part of this thesis construes the issue of sustainable development in general. Here are listed principles, pillars, troubled sectors and history of sustainable development. The second part of this thesis deals with using the principles and pillars of sustainable development in companies. Here is construes Corporate Social Responsibility model, its implementation, advantages for business and advantages for the whole society. The practical part focuses on CSR activities of companies based in Pilsen region, especially on CSR activities of the Pilsner Urquell Ltd. company. Here are listed specific activities and projects, that company does. Some of these activities helps accomplishing the aims of Czech Republic sustainable development strategy. The level of accomplishing these aims is monitoring by sustainable development indicators. The thesis analyses indicators, that are influenced by the activities of Pilsner Urquell Ltd.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Trvale_udrzitelny_rozvoj.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce682,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce630,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce179,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10022

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.