Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 45
Domabyl, Patrik
Historie podnikání

Presented bachelor thesis describes selected topics from the history of entrepreneurship. Objective of the thesis is to describe development of entrepreneurship in the 19th century, its changes in the 20th century, to analyze activity of chosen company, which was established in the 19th...

Moláková, Pavla
Vzdělání, práce a mzdy pohledem genderové statistiky

This thesis deals with differences between men and women focusing on the education, work and wages from the point of view of gender statistics. First part is focused on basic concepts and statistical methods, which are used in the practical part of this thesis. In the...

Borský, Zdeněk
Vývoj aplikace pro mobilní telefony

This bachelor thesis is occupied with a development of a smartphone application based on the lost-and-found principle. The thesis is composed of a theoretical and a practical part. In the theoretical part, there are compared the picked platforms, publications relating to the picked ...

Trch, Jiří
Analýza financování nemovitosti stavebním spořením\nl{} a hypotečním úvěrem

My bachelor's thesis is focus on issues of financing real estates by building savings and mortgage loan in Czech Republic. In theoretical part of my bachelor's thesis is described characteristic of building saving and mortgage loan as a product. Mathematical formulas for calcula...

Trch, Jiří
Analýza financování nemovitosti \nl{}stavebním spořením a hypotečním úvěrem

My bachelor's thesis is focus on issues of financing real estates by building savings and mortgage loan in Czech Republic. In theoretical part of my bachelor's thesis is described characteristic of building saving and mortgage loan as a product. Mathematical formulas for calcula...

Prantlová, Zuzana
Analýza logistického systému ve vybraném podniku

This bachelor thesis is focused on the analysis of logistic system in selected company and afterwards suggestion for improvement of this system. In the first part it defines theoretical area in the logistics of production company. It focuses on definition of the term logistics ...

Polívka, Lukáš
Vývoj aplikací pro mobilní telefony

This bachelor thesis focuses on design and implementation of a mobile application for the Android platform. It is an application that enables users of IS/STAG to organize their examinations. The first part of this thesis contains the design of the application, compares popular ...

Mrňavý, Jiří
Zpracování analýzy dopadů při výpadku ICT služeb (BIA - Business Impact Analysis)

The thesis is focused on processing analysis of ICT services drop out infulence in transport company. Analysis is based on informations delivered by key users of specific applications. It calculates costs of ICT services drop out and define the longest acceptable period of ICT ...

Mathauserová, Michala
Komparace indikátorů trvale udržitelného rozvoje v České republice a v zahraničí

The presented bachelor thesis is focused on sustainable development and instruments for its measurement (indicators). Its goal is to analyse these indicators, use them to compare the Czech Republic with selected countries and to evaluate the results. In the first part the thesis de...

Fiala, Tomáš
Vývoj aplikací pro mobilní telefony

The presented bachelor thesis describes development of application for event management. The thesis is divided into two basic parts, theoretical and practical. The first part describes comparation of chosen platforms and focuses on its usage amongs users and analyzes current technologies for...

Drda, Michal
Sledování trendů na základě výměny elektronických dokumentů (EDI)

The thesis is focused on identification of trends in electronic data interchange and analysis of data, which can be used in the business intelligence applications. There were analyzed data of three independent suppliers of the carmaker operating in the Czech Republic. There was use...

Košař, Ondřej
Analýza pořízení bytu jako investice

This bachelor thesis is analyzing apartments as an investments. In this thesis we are trying to find what apartments are suitable as investment, on what grounds we should choose them and what and how can influence price of the apartment. From gathered datas few&#x...

Stelzer, Jakub
Automatizace postupů při zpracování dat z účetního deníku pro účely auditu

The topic of my bachelor thesis is named Bookkeeping journal's data processing automation for financial audit. The main goal of my thesis is design automation that will simplify output data from bookkeeping journals. To achieve this goal it was necessary define the basic concep...

Čermák, Michal
Komparace finančních ukazatelů u různých typů podniků

The submitted bachelor thesis is focused on the Comparison of financial indicators in different sectors of economy Czech Republic. The thesis contains theoretical and analytical part. The first part expresses introduction to financial analysis, users and sources of financial analysis. Theoretical...

Kolková, Simona
Analýza ukazatelů cenové statistiky

The presented thesis is focused on analysis of price indices, which are compiled within price statistics, development of the most important index in Czech Republic from 2003 and international comparison of approaches to the compiling of this index. Beginning of thesis is focused on...

Vokáčová, Lenka
Optimalizace řízení zásob v konkrétním strojírenském podniku

Submitted dissertation is orientated on asignment of optimal production of batches of components, that are needful for production of one chosen product of particular engineering company. Optimal batch is elected depending on the operation of supplies. Production can´t be paused by shortage&#...

Straka, Pavel
Implementace penzijního systému do DSGEgame

Presented thesis focuses on design and implementation of the pension systems to the DSGEgame. DSGEgame is a simulation game intended to support education of financial literacy, implemented as an object-oriented PHP using MySQL database. The current version of the DSGEgame simulates economy with f...

Blažek, Martin
Vývoj a vzájemné vztahy mezi ekonomickými ukazateli

This bachelor's thesis is focused on analysing the progress and interrelationships between selected economic indicators. These indicators are the gross domestic product, inflation rate, unemployment rate and current account balance. These are a very important macroeconomic indicators whose development&...

Todorov, Lukáš
Popis principů business intelligence a výzkum použití v oblasti malých a středních podniků

The thesis focuses on Description of Principles of Business Intelligence (BI) and Application Research in Small and Medium Enterprises (SME). The first part of this thesis is theoretically oriented and describes the BI evolution, finds the present definition and specifies the relations...

Dyršmíd, Marek
Vývoj a užití kryptografie a kryptoanalýzy v elektronickém podnikání

The submitted work focuses on securing of electronical business and operating of common users of computer net and the internet. The part one of the work contains the basic data about electronical business. As a wide branch, its parts, as well as descriptions of relationships&#...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 45