Title: Využití dat pro řízení městské dopravy
Other Titles: Data usage for urban traffic management
Authors: Nedvěd, Ondřej
Advisor: Kresa Zdeněk, Ing.
Referee: Petr Martin, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53543
Keywords: identifikace úzkých míst v hromadné dopravě;plánování hromadné dopravy;vizualizace dopravní sítě;využití dat v městské dopravě
Keywords in different language: bottleneck identification in urban traffic;transport network visualisation;urban traffic management;urban traffic planning
Abstract: Tato práce se zabývá využitím dat v městské hromadné dopravě, a to na příkladu tramvajové a trolejbusové dopravy v Plzni. Cílem práce je poskytnout přehled o sběru a využití dat v MHD, analyzovat provozní data a identifikovat možnosti zlepšení dopravního systému a demonstrovat, jak efektivní zpracování a využití dat může přispět k lepšímu pochopení provozu hromadné dopravy. V teoretické části jsou představeny různé zdroje dat, metody sběru a nástroje pro analýzu dat v oblasti dopravy. Praktická část se zaměřuje na konkrétní analýzu městské dopravy v Plzni a vytvoření nástroje, který tuto analýzu umožňuje. Jsou zde hodnoceny parametry jako kapacita, zdržení a rychlost, a to pomocí mnoha detailních grafů a vizualizací. Práce také obsahuje srovnání jednotlivých linek a identifikuje problematické segmenty. Na základě výsledků analýzy jsou navrhovány doporučení pro plánování dopravy.
Abstract in different language: The thesis examines data utilization in urban traffic management, using the example of tram and trolleybus transport in Pilsen. The thesis aims to provide a comprehensive overview of data gathering and application in public transport, analyze operational data and identify opportunities for improving the transport system, and demonstrate how effective data processing and use can contribute to a better understanding of public transport operations. The theoretical part introduces different data sources, collection methods and tools for data analysis in the transport sector. The practical part focuses on a specific analysis of urban traffic in Pilsen and the creation of a tool to facilitate this analysis. Factors such as capacity, delay and speed are evaluated using many detailed graphs and visualizations. The work also includes a comparison of individual lines and identifies challenging segments. Based on the findings, suggestions for transport planning are put forth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_nedvedon_FINAL_PDFA.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
BP NEDVED OP1.pdfPosudek oponenta práce123,45 kBAdobe PDFView/Open
BP NEDVED VP.pdfPosudek vedoucího práce104,59 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.