Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDivišová, Pavlacs
dc.contributor.authorLepší, Tomášcs
dc.contributor.refereeLukáš, Ladislavcs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:52Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:52Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52305cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10025-
dc.description.abstractBakalářské práce se zabývá vybranými metodami operačního výzkumu, jako je lineární programování, dopravní úloha, hromadná obsluha, graf a síťový graf. Jasně a stručně o nich sděluje důležité informace. V praktické části demonstrovala využití dopravní úlohy na vybraných společnostech, kterými jsou Daikin a SGL a na jejich logistickém řetězci, kde bude hledat optimální zásobovací trasy mezi odběrateli a spotřebiteli.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectOperační výzkumcs
dc.subjectlineární programovánícs
dc.subjectdopravní problémcs
dc.subjectmetoda severozápadního rohucs
dc.subjectindexová metodacs
dc.subjectVogelova aproximační metodacs
dc.subjectoptimalizační metoda.cs
dc.titleMetody operačního výzkumu a jeho využití v praxics
dc.title.alternativeMethods of operations research and its use in practiceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with some methods of operations research such as linear programming, transportation problem, queuing network graph and chart. Clearly and succinctly tells them about important information. Practical part demonstrates the use of transport tasks on selected companies such as Daikin and SGL and their logistics chain, where the search for the optimum supply routes between buyers and consumers.en
dc.subject.translatedOperations researchen
dc.subject.translatedlinear programmingen
dc.subject.translatedtransportation problemen
dc.subject.translatedthe method northwest corneren
dc.subject.translatedindex methoden
dc.subject.translatedVogelova approximation methoden
dc.subject.translatedoptimization method.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tomas Lepsi.pdfPlný text práce929,44 kBAdobe PDFView/Open
Lepsi - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce621,43 kBAdobe PDFView/Open
Lepsi - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce974,02 kBAdobe PDFView/Open
Lepsi - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce188,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.