Název: Informační společnost - analýza využívání informačních technologií
Další názvy: Information society - analysis of the usage information technologies
Autoři: Vohradský, Marek
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Gangur, Mikuláš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10027
Klíčová slova: informace;informační společnost;analýza časových řad;využívání informačních technologií
Klíčová slova v dalším jazyce: information;information society;time series analysis;usage information techologies
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na informační společnost. Práce obsahuje teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zabývá pojmem informace, definováním informační společnosti, vývojem informačních technologií a působením ICT na sféry lidské společnosti. Součástí teoretické části je také přehled ukazatelů zjišťovaných v rámci statistiky informační společnosti. Cílem práce je analyzovat využívání informačních technologií. Vhodné trendové funkce nalezneme pomocí regresní analýzy. Analyzovány jsou především dvě hlavní technologie, počítač a internet. Výstupem je zjištění využívání informačních technologií v domácnostech, v podnicích, ve školství, ve zdravotnictví, ve veřejné správě, také mezi jednotlivci a studenty.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelor thesis is focused on the information society. The thesis contains theoretical and analytical part. Theoretical part deals with the concept of information, definition of the information society, development of information technologies and affecting spheres of human society by ICT. Theoretical part also inludes summary of statistical indicators established within statistic of the information society. The goal of the thesis is to analyse the usage information technologies. Suitable trend functions are founded by regression analysis. There are two main technologies to be analysed, the computer and the internet. The main output is to find out, how information technologies are used by households, enterprises, education system, health service, public administration, also by individuals and students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vohradsky_K10B0030P.pdfPlný text práce449,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohradsky - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce670,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohradsky - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce600,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohradsky - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce189,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10027

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.