Title: Návrh univerzální mikroprocesorové desky s FPGA a procesorem ARM
Other Titles: Design the universal microprocessor board with FPGA and ARM processor
Authors: Lokajíček, Petr
Advisor: Brož, Jan
Referee: Burian, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10035
Keywords: univerzální DPS;mikrokontrolery ARM;Cortex-M3;MCU;návrh;Altium Designer;programovatelné logické obvody FPGA
Keywords in different language: universal PCB;microcontroller ARM;Cortex-M3;design;Altium Designer;FPGA programmable logic circuits;MCU
Abstract: Předkládaná diplomová práce obsahuje návrh univerzální mikroprocesorové desky s FPGA a procesorem ARM. Zběžně popisuje dnešní mikroprocesory ARM a programovatelné logické obvody typu FPGA, jejich architekturu a popis funkce. Dále pak konkrétní mikroprocesor společnosti ST Microelektronics STM32F107VCT6 a konkrétní obvod FPGA společnosti Altera EP1C3T100N jež byly použity při návrhu desky. K návrhu DPS je využito programu Altium Designer verze 10.
Abstract in different language: Submitted diploma thesis contains a proposal for universal microprocessor board with FPGA and ARM microprocessor. Briefly describes the current ARM microprocessors and programmable logic circuits called FPGA, their architecture and functional description. Furthermore, the specific microprocessor company ST Microelektronics STM32F107VCT6 and specific FPGA company Altera EP1C3T100C7N, that were used on the board, are described. Altium Designer version 10 is used to design this PCB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lokajicek_2013.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
047100_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,2 kBAdobe PDFView/Open
047100_oponent.pdfPosudek oponenta práce552,25 kBAdobe PDFView/Open
047100_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.