Název: Návrh univerzální mikroprocesorové desky s FPGA a procesorem ARM
Další názvy: Design the universal microprocessor board with FPGA and ARM processor
Autoři: Lokajíček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Brož, Jan
Oponent: Burian, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10035
Klíčová slova: univerzální DPS;mikrokontrolery ARM;Cortex-M3;MCU;návrh;Altium Designer;programovatelné logické obvody FPGA
Klíčová slova v dalším jazyce: universal PCB;microcontroller ARM;Cortex-M3;design;Altium Designer;FPGA programmable logic circuits;MCU
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce obsahuje návrh univerzální mikroprocesorové desky s FPGA a procesorem ARM. Zběžně popisuje dnešní mikroprocesory ARM a programovatelné logické obvody typu FPGA, jejich architekturu a popis funkce. Dále pak konkrétní mikroprocesor společnosti ST Microelektronics STM32F107VCT6 a konkrétní obvod FPGA společnosti Altera EP1C3T100N jež byly použity při návrhu desky. K návrhu DPS je využito programu Altium Designer verze 10.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted diploma thesis contains a proposal for universal microprocessor board with FPGA and ARM microprocessor. Briefly describes the current ARM microprocessors and programmable logic circuits called FPGA, their architecture and functional description. Furthermore, the specific microprocessor company ST Microelektronics STM32F107VCT6 and specific FPGA company Altera EP1C3T100C7N, that were used on the board, are described. Altium Designer version 10 is used to design this PCB.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lokajicek_2013.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047100_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047100_oponent.pdfPosudek oponenta práce552,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047100_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.