Název: Numerický výpočet chlazení elektrického zařízení
Další názvy: Numerical simulation of electric device cooling
Autoři: Hudek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Sedláček, Jan
Oponent: Vostracký, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10036
Klíčová slova: numerický výpočet;přenos tepla;tepelný tok;chlazení;rozvaděč
Klíčová slova v dalším jazyce: numerical simulation;transferring of heat;heat flux;cooling;switchboard
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na numerický výpočet chlazení elektrického zařízení. Obsahuje teoretický úvod, ve kterém je vysvětlena problematika šíření tepla. Dále se zde nachází popis zvoleného elektrického zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on numerical simulation of electric device cooling. It contains theoretical introduction, in which is explained the transferring of heat. Further, the chosen electric device is described here.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hudek_2013.pdfPlný text práce125,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047101_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047101_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047101_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10036

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.