Title: Numerický výpočet chlazení elektrického zařízení
Other Titles: Numerical simulation of electric device cooling
Authors: Hudek, Jan
Advisor: Sedláček, Jan
Referee: Vostracký, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10036
Keywords: numerický výpočet;přenos tepla;tepelný tok;chlazení;rozvaděč
Keywords in different language: numerical simulation;transferring of heat;heat flux;cooling;switchboard
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na numerický výpočet chlazení elektrického zařízení. Obsahuje teoretický úvod, ve kterém je vysvětlena problematika šíření tepla. Dále se zde nachází popis zvoleného elektrického zařízení.
Abstract in different language: The thesis is focused on numerical simulation of electric device cooling. It contains theoretical introduction, in which is explained the transferring of heat. Further, the chosen electric device is described here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hudek_2013.pdfPlný text práce125,76 kBAdobe PDFView/Open
047101_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,12 kBAdobe PDFView/Open
047101_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,97 kBAdobe PDFView/Open
047101_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.