Title: Napěťové a proudové poměry na venkovním vedení pro různé harmonické
Other Titles: Voltage and current condition on the HV transmission lines owing to higher harmonics
Authors: Bůžek, Jan
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Frank, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10038
Keywords: venkovní vedení 22kV;pasivní parametry vedení;vyšší harmonické;DYNAST
Keywords in different language: exterior power lines 22kV;passive line parameters;higher harmonics;DYNAST
Abstract: Tato práce popisuje proudové a napěťové poměry na venkovním vedení 22kV, při existenci vyšších harmonických složek napětí a proudů.
Abstract in different language: This thesis deals with description of current and voltage conditions on the exterior power line 22kV, which is affected with existence of higher harmonics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce65,98 MBAdobe PDFView/Open
047245_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,86 kBAdobe PDFView/Open
047245_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,67 kBAdobe PDFView/Open
047245_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce316,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.