Název: Napěťové a proudové poměry na venkovním vedení pro různé harmonické
Další názvy: Voltage and current condition on the HV transmission lines owing to higher harmonics
Autoři: Bůžek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Frank, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10038
Klíčová slova: venkovní vedení 22kV;pasivní parametry vedení;vyšší harmonické;DYNAST
Klíčová slova v dalším jazyce: exterior power lines 22kV;passive line parameters;higher harmonics;DYNAST
Abstrakt: Tato práce popisuje proudové a napěťové poměry na venkovním vedení 22kV, při existenci vyšších harmonických složek napětí a proudů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with description of current and voltage conditions on the exterior power line 22kV, which is affected with existence of higher harmonics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce65,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047245_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047245_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047245_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce316,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10038

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.