Title: Připojování obnovitelných zdrojů energie do sítě
Other Titles: Grid connections of renewable energy sources
Authors: Houdek, Stanislav
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Benešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10039
Keywords: obnovitelný zdroj energie;sluneční energie;větrná energie;vodní energie;geotermální energie;energie biomasy;fotovoltaická elektrárna;vodní elektrárna;bioplynová stanice;podmínky připojitelnosti do sítě;flikr;proudy vyšších harmonických
Keywords in different language: renewable energy source;solar energy;wind energy;hydropower;geothermal energy;biomass energy;photovoltaic power plant;hydro power plant;biogas plant conditions of connectibility to the grid;flicker;harmonic current emissions
Abstract: Diplomová práce pojednává o výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V první části je provedeno základní rozdělení druhů obnovitelných zdrojů. Rovněž jsou zde popsány základní principy získávání elektrické energie z těchto zdrojů. Ve druhé kapitole této diplomové práce jsou uvedeny podmínky pro připojování zdrojů do sítě. Následující část je zaměřena na stabilitu a predikci výroby z obnovitelných zdrojů. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány popisu pěti reálným elektrárnám, které se nacházejí v jižních Čechách. Analýzou údajů bylo zjištěno, že nejstabilnější výrobu elektrické energie dodává bioplynová stanice.
Abstract in different language: This thesis deals about the production of electricity from renewable sources. In the first part it maps the basic distribution of energy types of this area. It also describes the basic principles of electric energy obtained from renewable sources. In the second chapter of this thesis are analyzed the conditions for connecting these resources to the grid. The following section focuses on the stability and prediction of electricity produced from renewable sources. The last two chapters are devoted to five real plants, which are located in southern Bohemia. Analysis of the data then revealed the fact that stable production of electricity is supplied by the specific type of biogas plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E10N0184P_Houdek_Pripojovani_OZE_do_site.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
047255_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,2 kBAdobe PDFView/Open
047255_oponent.pdfPosudek oponenta práce519,72 kBAdobe PDFView/Open
047255_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce379,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.