Title: Způsoby modelování provozu rozptýlených zdrojů energie v distribučních sítích
Other Titles: Methods of modelling of operation of distribution power sources in distribution network
Authors: Hrubý, Ondřej
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Vostracký, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10040
Keywords: rozptýlená výroba;obnovitelné zdroje energie;distribuční síť;připojovací podmínky;hlediska provozu;zpětné vlivy;modelování
Keywords in different language: distributed generation;renewable energy sources;distribution network;connection conditions;operational aspects;feedbacks;modelling
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rozptýlenými zdroji energie, jejichž uplatnění a začleňování do distribučních sítí je jedním z hlavních témat současné energetiky. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé zdroje rozptýlené výroby, podmínky jejich začleňování do distribučních sítí a hlediska jejich provozu v České republice. Práce také obsahuje zpracování problematiky zpětných vlivů rozptýlené výroby do distribučních sítí a možnosti pro jejich minimalizování. V souvislosti s různými provozními stavy, které mohou nastat v distribuční síti, je v práci posouzen význam využití matematicko-fyzikálních modelů pro potřeby elektroenergetiky.
Abstract in different language: This diploma thesis is dealing with the issue of distribution power sources whose usage and involvement into distribution network are one of the main topics of today?s energetics. The diploma thesis is describing particular sources of the distributed generation, conditions of applying into the distribution network and operational aspects in the Czech Republic. Moreover, I mention feedbacks of the distributed generation and the possibilities for their minimizing. In the relation to various operation aspects that may happen within the distribution network, the importance of mathematical and physics models for electro-energetics purposes is also considered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Ondrej Hruby.pdfPlný text práce4,8 MBAdobe PDFView/Open
047264_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,49 kBAdobe PDFView/Open
047264_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,21 kBAdobe PDFView/Open
047264_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce319,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.