Název: Způsoby modelování provozu rozptýlených zdrojů energie v distribučních sítích
Další názvy: Methods of modelling of operation of distribution power sources in distribution network
Autoři: Hrubý, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Vostracký, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10040
Klíčová slova: rozptýlená výroba;obnovitelné zdroje energie;distribuční síť;připojovací podmínky;hlediska provozu;zpětné vlivy;modelování
Klíčová slova v dalším jazyce: distributed generation;renewable energy sources;distribution network;connection conditions;operational aspects;feedbacks;modelling
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá rozptýlenými zdroji energie, jejichž uplatnění a začleňování do distribučních sítí je jedním z hlavních témat současné energetiky. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé zdroje rozptýlené výroby, podmínky jejich začleňování do distribučních sítí a hlediska jejich provozu v České republice. Práce také obsahuje zpracování problematiky zpětných vlivů rozptýlené výroby do distribučních sítí a možnosti pro jejich minimalizování. V souvislosti s různými provozními stavy, které mohou nastat v distribuční síti, je v práci posouzen význam využití matematicko-fyzikálních modelů pro potřeby elektroenergetiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is dealing with the issue of distribution power sources whose usage and involvement into distribution network are one of the main topics of today?s energetics. The diploma thesis is describing particular sources of the distributed generation, conditions of applying into the distribution network and operational aspects in the Czech Republic. Moreover, I mention feedbacks of the distributed generation and the possibilities for their minimizing. In the relation to various operation aspects that may happen within the distribution network, the importance of mathematical and physics models for electro-energetics purposes is also considered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Ondrej Hruby.pdfPlný text práce4,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047264_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047264_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047264_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce319,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10040

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.