Title: Silikony v elektrotechnice
Other Titles: Silicones in electrical engineering
Authors: Štegbauer, Radek
Advisor: Kučerová, Eva
Referee: Vik, Robert
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10049
Keywords: křemík;silikon;siloxan;kaučuk;pryskyřice;olej
Keywords in different language: silicon;silicone;siloxane;rubber;resin;oil
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá studiem silikonů, tj. jejich výrobou, strukturou, vlastnostmi, jejich využitím a perspektivou. Zvláště popisuje vlastnosti a formy silikonů, které jsou využitelné především v elektrotechnice. Závěr práce je zaměřen na výhody a nevýhody v používání a také porovnání těchto materiálů s jinými druhy. Dále je uvedena úvaha o perspektivě silikonů obsahující konkrétní návrh na využití v budoucnosti.
Abstract in different language: This thesis deals with the study of silicones, ie their production, structure, properties, their using and perspective. Particularly describes features and forms of silicones, which are used primarily in the electrical engineering. The conclusion is focused on the advantages and disadvantages in using and comparison of these materials with the others. There is also listed the reflection on the perspective of silicon containing concrete proposals to use in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Silikony v elektrotechnice - Radek Stegbauer.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
050668_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,06 kBAdobe PDFView/Open
050668_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,03 kBAdobe PDFView/Open
050668_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce319,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.