Název: Silikony v elektrotechnice
Další názvy: Silicones in electrical engineering
Autoři: Štegbauer, Radek
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Eva
Oponent: Vik, Robert
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10049
Klíčová slova: křemík;silikon;siloxan;kaučuk;pryskyřice;olej
Klíčová slova v dalším jazyce: silicon;silicone;siloxane;rubber;resin;oil
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá studiem silikonů, tj. jejich výrobou, strukturou, vlastnostmi, jejich využitím a perspektivou. Zvláště popisuje vlastnosti a formy silikonů, které jsou využitelné především v elektrotechnice. Závěr práce je zaměřen na výhody a nevýhody v používání a také porovnání těchto materiálů s jinými druhy. Dále je uvedena úvaha o perspektivě silikonů obsahující konkrétní návrh na využití v budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the study of silicones, ie their production, structure, properties, their using and perspective. Particularly describes features and forms of silicones, which are used primarily in the electrical engineering. The conclusion is focused on the advantages and disadvantages in using and comparison of these materials with the others. There is also listed the reflection on the perspective of silicon containing concrete proposals to use in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Silikony v elektrotechnice - Radek Stegbauer.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050668_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050668_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050668_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce319,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10049

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.