Title: Analýza VA charakteristik jako metoda ověření parametrů FVE
Other Titles: Analysis of VA characteristics for diagnostics of PV power plant
Authors: Štalmach, Jakub
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10052
Keywords: FV článek;VA charakteristika;PN přechod;fotoelektrický jev;jednoduchý článek;tandemový článek;monokrystal;polykrystal;koncentrátor;křemík;zkratový proud;napětí naprázdno;proud;napětí;maximální výkon;Fill Factor;účinnost;sériový odpor;paralelní odpor;teplota;degradace;intenzita osvětlení;polymer;analyzátor;diagnostika
Keywords in different language: PV cell;VA characteristics;PN junction;photoelectric effect;single article;tandem article;single crystals;poly crystals;concentrator;silicon;short circuit current;open circuit voltage;current;voltage;maximum power;Fill Factor;efficiency;series resistance;parallel resistance;temperature;degradation;illumination;polymer;analyzers;diagnostics
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na bližší pochopení funkce FV článků se zaměřením na jejich jednotlivé primární parametry z hlediska elektrického výkonu. Vysvětluje vliv parametrů FV článků na VA charakteristiku a ovlivnění průběhu VA charakteristik. Zabývá se návrhem metody sledování parametrů FVE pomocí VA charakteristik včetně ukázky praktického měření spojeného s následným vyhodnocením naměřených výsledků.
Abstract in different language: This diploma thesis focused on further understanding the function of PV cells with a focus on their individual primary parameters of the electric output. It explains the influence of parameters of PV cells on VA characteristics and influence over the VA characteristics. It deals with design methods for monitoring parameters using PVP VA characteristics including practical examples of measurements associated with subsequent evaluation of the measured results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stalmach Jakub - Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
053370_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,37 kBAdobe PDFView/Open
053370_oponent.pdfPosudek oponenta práce282,97 kBAdobe PDFView/Open
053370_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.