Název: Analýza VA charakteristik jako metoda ověření parametrů FVE
Další názvy: Analysis of VA characteristics for diagnostics of PV power plant
Autoři: Štalmach, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Holý, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10052
Klíčová slova: FV článek;VA charakteristika;PN přechod;fotoelektrický jev;jednoduchý článek;tandemový článek;monokrystal;polykrystal;koncentrátor;křemík;zkratový proud;napětí naprázdno;proud;napětí;maximální výkon;Fill Factor;účinnost;sériový odpor;paralelní odpor;teplota;degradace;intenzita osvětlení;polymer;analyzátor;diagnostika
Klíčová slova v dalším jazyce: PV cell;VA characteristics;PN junction;photoelectric effect;single article;tandem article;single crystals;poly crystals;concentrator;silicon;short circuit current;open circuit voltage;current;voltage;maximum power;Fill Factor;efficiency;series resistance;parallel resistance;temperature;degradation;illumination;polymer;analyzers;diagnostics
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na bližší pochopení funkce FV článků se zaměřením na jejich jednotlivé primární parametry z hlediska elektrického výkonu. Vysvětluje vliv parametrů FV článků na VA charakteristiku a ovlivnění průběhu VA charakteristik. Zabývá se návrhem metody sledování parametrů FVE pomocí VA charakteristik včetně ukázky praktického měření spojeného s následným vyhodnocením naměřených výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focused on further understanding the function of PV cells with a focus on their individual primary parameters of the electric output. It explains the influence of parameters of PV cells on VA characteristics and influence over the VA characteristics. It deals with design methods for monitoring parameters using PVP VA characteristics including practical examples of measurements associated with subsequent evaluation of the measured results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stalmach Jakub - Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053370_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053370_oponent.pdfPosudek oponenta práce282,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053370_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10052

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.